Arbeidsparticipatietool helpt werkgever

0
455

Gratis app voor onwetende werkgever
Twaalf patiëntenorganisaties lanceren de Arbeidsparticipatietool: een site en een app die de arbeidspositie van mensen met een (chronische) aandoening versterkt. Volgens de patiëntenorganisaties is dit hard nodig. Niet meer dan 30 procent van de mensen met een aandoening heeft een betaalde baan.

Mark de Groot, Belangenvereniging van kleine mensen: ‘Door onbekendheid en vooroordelen over de aandoening bij werkgevers en omdat er voldoende kandidaten zonder beperking voorhanden zijn, vallen deze mensen bij selectieprocedures vaak als eerste af.’

De site en de app zijn zo ontwikkeld dat werkgevers en mensen met een chronische aandoening of handicap, snel de informatie kunnen vinden die relevant is voor de betreffende beperking en de werksituatie. Stichting September denkt met de Arbeidsparticipatietool veel onbekendheid en koudwatervrees bij werkgevers te kunnen wegnemen, of problemen op de werkvloer te voorkomen: ‘Door onwetendheid van werkgevers komt het gesprek tussen werkgever en werknemer vaak niet goed op gang. De Arbeidsparticipatietool geeft werkgevers snel en effectief inzicht in een chronische aandoening. Zo weet de werkgever beter hoe hij met een chronisch zieke werknemer om kan gaan en geeft het oplossingen op de werkvloer. Hiermee wordt de arbeidsparticipatie vergroot, of wordt onnodig verzuim of ontslag voorkomen.’

De apps over 14 verschillende aandoeningen zijn via de arbeidsparticpatietool te bekijken. Ook zijn ze gratis te downloaden in de Android App store Google play. Zoek bijvoorbeeld op psoriasis en werk.

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.ziektes.apt.psoriasis

Lees hier verder over de gevolgen, oorzaken en de oplossing: www.stichtingseptember.nl/arbeidsparticipatietool.