NPHF en Wemos roepen op tot duurzame inzet zorgpersoneel

waarschuwing-vingerDe banen van duizenden zorg- medewerkers staan op de tocht. Verschillende jonge medische specialisten vertrekken noodgedwongen naar het buitenland. Tegelijkertijd zijn er berichten over een toenemende werkdruk en de behoefte aan hogere kwaliteit in de zorg. Daarnaast laten demografische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening personeelsbestand, zich niet tegenhouden. Er is straks meer vraag dan ooit naar goed opgeleid zorgpersoneel. Tijdens een werkconferentie op 18 juni gaan deskundigen in dialoog over duurzame oplossingen om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst in de zorgvraag kunnen voorzien.

In Nederland wordt al jaren gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan zorgpersoneel. Toch is er op dit moment eerder sprake van een overschot. Volgens zorgwerkgeversorganisatie Actiz en vakbond Abvakabo FNV wordt er een massaontslag in de zorg verwacht. Door Europa aangestuurde bezuinigingsmaatregelen hebben op nationaal niveau significante invloed op de publieke gezondheid, gezondheidszorg en het zorgpersoneelsbestand. Verschillende sectoren in de zorg zijn aan stevige hervormingen onderhevig en het zorgbudget is fors ingekrompen. Financiele krapte is nu bepalend voor Nederlands zorgbeleid.

Deze financiele beperkingen vormen een gevaar voor het in standhouden van het zorgpersoneelsbestand en het adequaat opleiden van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel. Dit is een verontrustende ontwikkeling. Momenteel is de Nederlandse beroepskrachtenplanning in de zorg onvoldoende afgestemd op de verwachte trend van vergrijzing. Thomas Plochg (NPHF Federatie voor gezondheid) stelt ‘Men mag er niet vanuit gaan dat de zorgprofessionals die nu niet aan de bak komen straks gewoon weer beschikbaar zijn voor de Nederlandse zorgmarkt. Als we de internationale cijfers mogen geloven is er een tekort van zo’n 7,2 miljoen zorgprofessionals. Genoeg werk elders zou je zeggen.’

Daar komt bij dat de aard van de zorgvraag verandert. Het aantal gevallen van chronische meervoudige ziekten (multimorbiditeit) neemt komende jaren fors toe. Thomas Plochg: ‘Dit vraagt om andere kennis en expertise bij zorgprofessionals. Zorgprofessionals moeten straks in staat zijn om voorzorg te leveren.’ Het zo lang mogelijk gezond houden van mensen staat hierbij centraal.

Linda Mans (Wemos): ` Wemos en de NPHF Federatie voor Gezondheid roepen op tot langetermijnvisie op gezondheid en zorg en een adequate en toekomstbestendige inzet van zorgpersoneel wereldwijd. ‘

Met een adequate en toekomstbestendige inzet van zorgpersoneel kunnen Nederlandse zorgpartijen ook een goed voorbeeld zijn voor andere landen. Zeker in tijden van bezuinigen en transities. Wemos zal Nederlandse ‘good practices’ van een duurzaam zorgpersoneelsbeleid later dit jaar inbrengen tijdens een bijeenkomst met Europarlementariers.

Bron: Nieuwsbank.nl