Standpunt dure geneesmiddelen

0
393

Door medisch-technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe kankergeneesmiddelen op  de markt, waardoor behandelingen verbeteren en kankerpatiënten overleven, langer leven  of een betere kwaliteit van leven krijgen. KWF Kankerbestrijding juicht de komst van deze nieuwe geneesmiddelen toe en draagt hieraan bij door financiering en ondersteuning van kankeronderzoek.
Helaas stijgt nog jaarlijks het aantal nieuwe mensen dat de diagnose kanker krijgt. De combinatie van steeds meer kankerpatiënten en steeds meer nieuwe dure geneesmiddelen maakt dat de totale kosten aan kankergeneesmiddelen zullen stijgen. De nationale zorguitgaven in Nederland worden echter gemaximeerd. Het zorgsysteem is niet voorbereid op deze ontwikkeling. Hierdoor kan de onwenselijke situatie ontstaan dat op ziekenhuis- of spreekkamerniveau vanwege financiële overwegingen wordt bepaald welk duur geneesmiddel wel of niet wordt voorgeschreven. Kankerpatiënten zullen daardoor niet altijd de juiste behandeling krijgen.

dure-geneesmiddelen1Oplossingsrichtingen over verschillende niveaus
KWF Kankerbestrijding denkt dat er op Europees, nationaal, ziekenhuis en beroepsgroep niveau aanpassingen nodig zijn om de toegang tot dure geneesmiddelen te waarborgen:

  • Nieuwe geneesmiddelen dienen zo snel mogelijk op de Europese markt te worden gebracht. Samenwerking tussen Europese landen kan worden bevorderd.
  • Houdt de prijs van nieuwe geneesmiddelen zo laag mogelijk;

    –  De samenleving/politiek kunnen de farmaceutische industrie aanspreken op
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid;

    –  De overheid kan een zo laag mogelijke ‘lijstprijs’ zetten en
prijsarrangementen opstellen met de farmaceuten;

    –  Zorgverzekeraars en ziekenhuisapotheken kunnen scherper onderhandelen
over de inkoopprijs.

  • De overheid moet in samenwerking met het oncologisch veld een maatschappelijk geaccepteerd grensbedrag vaststellen voor wanneer een nieuw geneesmiddel kosteneffectief is en hoeveel geld een extra gezond levensjaar waard is.
  • Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen beter anticiperen op de komst van nieuwe geneesmiddelen en hier in hun contractvorming rekening mee houden. Ook kunnen zij een budget opnemen voor onvoorziene dure uitgaven.
  • Door een onafhankelijke patiëntenregistratie op te stellen kunnen medische beroepsgroepen inzichtelijk maken hoe effectief en kosteneffectief een geneesmiddel in de praktijk is.
  • De individuele specialist dient kennis te hebben van nieuwe kankergeneesmiddelen en zo doelmatig mogelijk voor te schrijven. Daarnaast dient een specialist eerlijk te communiceren met de patiënt over perspectieven en behandelopties. Soms is het afzien van verdere behandeling ook een goede overweging.

Maatschappelijke en politieke discussie gewenst

KWF Kankerbestrijding wil dat nu en in de toekomst iedere kankerpatient kan rekenen op de beste behandeling, en ziet het als haar rol om dit gevoelige en ingewikkelde maatschappelijke onderwerp te signaleren en agenderen. Er moet een maatschappelijke en politieke discussie worden gevoerd en beleid worden ontwikkeld om gelijke toegang tot kankergeneesmiddelen te waarborgen.  KWF wil dat andere partijen, zoals de overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en de beroepsgroepen van medisch specialisten hun gezamenlijke verantwoordelijkheid en de regie op dit onderwerp nemen. Er zullen op macroniveau beslissingen moeten worden gemaakt over de vergoeding van dure geneesmiddelen, zodat het voor de patienten uniform en transparant is welke behandeling zij kunnen krijgen.

Bron: KWF

Vorig artikelGezondheidszorg in Singapore
Volgend artikelOverstap naar pensioenfonds PFZW onzeker
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.