Hoge onderscheiding gynaecoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis

0
508

Gynaecoloog Carl Hamilton heeft vrijdag 20 juni jl. tijdens zijn afscheidssymposium een hoge onderscheiding uit handen van burgemeester mevrouw Jeannette Zwijnenburg van Haaren ontvangen. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn buitengewone verdiensten lokaal en nationaal voor de gynaecologie en in het bijzonder voor de voortplantingsgeneeskunde. Hij introduceerde diverse nieuwe behandelmethodes en kan op zijn vakgebied worden gezien als een pionier.

20140620 onderscheiding HAmilton 2Zo introduceerde hij de echoscopische follikelmeting in het vruchtbaarheidsonderzoek. Hij promoveerde in 1986. De titel van zijn proefschrift luidde ‘the role of ultrasound in the fertility clinic’.

Made by Hamilton
Daarnaast was hij één van de pioniers van de IVF in Nederland en was betrokken bij de eerste IVF-baby in Maastricht. Hij was in 1985 de eerste die IVF ambulant (zonder opname van de vrouw in de kliniek) uitvoerde en de eicellen aanprikte onder echoscopische controle. Inmiddels hebben meer dan 1200 kinderen in Den Bosch en omstreken door middel van IVF of ICSI het levenslicht gezien. Niet voor niets hangt er op de polikliniek een babyshirtje geschonken door een dankbaar ouderpaar met hierop de tekst: ‘made by Hamilton’. In 1995 startte hij het IVF-programma in ‘s-Hertogenbosch.

Zeer actief
Binnen het ziekenhuis betrok Hamilton vele functies zoals waarnemend opleider en specialistmanager. Ook buiten het ziekenhuis was hij zeer actief. Hij was initiatiefnemer voor het vervaardigen van vele richtlijnen en protocollen als ook mede-initiatiefnemer van fertibase (1e landelijke EPD in de fertiliteit). Daarmee nam hij het eerste een papierloos dossier in gebruik nam. In 2000 werd hij benoemd tot plaatsvervangend lid beroepsgenoot van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Eindhoven.

Warm en betrokken
En last but not least. Hamilton is een warme, zeer betrokken en gewaardeerde collega die ging voor zijn vak en zeer geliefd was bij zijn patiënten. Van zijn collega’s ontving hij een toepasselijk afscheidscadeau: een gouden IVF-naald.

Afscheid
Carl Hamilton heeft afscheid genomen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis als gynaecoloog. Hij blijft nog bij parttime betrokken bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het JBZ.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar hoogwaardige, en een breed pallet aan medisch specialistische en verpleegkundige zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.

Bron: JBZ