Agressie en geweld tegen overheidsmedewerkers en politieke ambtsdragers afgenomen

rijksoverheid1-200x200Het aantal mensen werkzaam in het openbaar bestuur dat slachtoffer werd van agressie en geweld is de afgelopen twee jaar gedaald. Was in 2012 nog 40 procent van de overheidsmedewerkers slachtoffer, in 2014 is dat 25 procent. Het percentage politieke ambtsdragers dat werd geconfronteerd met agressie en geweld is in die periode gedaald van 38 naar 23 procent.

Dat blijkt uit de monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014, die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De daling is voornamelijk te danken aan maatregelen van werkgevers in het openbaar bestuur en van het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van BZK. Het beleid om agressie en geweld tegen te gaan is de afgelopen jaren beter toegepast. Zo wordt beter geregistreerd, waardoor meer zicht is op incidenten, en wordt vaker een reactie gegeven richting de dader. Ook is er aandacht voor training en opleiding, en voor deling van kennis en praktijkervaringen.

Minister Plasterk is verheugd over de daling en ziet deze zich graag voortzetten, maar vindt het aantal slachtoffers nog steeds te hoog. Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak mag nooit worden getolereerd. De maatregelen die provincies, gemeenten, waterschappen en departementen nemen om agressie en geweld tegen te gaan, vragen om voortdurende en blijvende aandacht. De minister wijst expliciet op de nadelige effecten voor het goed functioneren van het openbaar bestuur en benadrukt het belang van adequaat nazorgbeleid.

De monitor geeft de uitkomsten weer van onderzoek naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers van gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen. Het wordt eens in de twee jaar uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK en is nu voor de derde keer verschenen.

Over het programma VPT
Het programma Veilige Publieke Taak is in 2006 in het leven geroepen om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak terug te dringen. Het richt zich op zes sectoren: veiligheid, onderwijs, sociale zekerheid, openbaar vervoer, zorg en het openbaar bestuur. Het ministerie van BZK heeft een coördinerende, stimulerende en ondersteunende rol. De strafrechtelijke aanpak van de daders is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen