“Ziekenhuizen delen kennis en ervaring rond integrale monitoring zorgketens”

0
457

Amphia introduceert aanpak voor integrale monitoring zorgketens
Het Amphia Ziekenhuis heeft in samenwerking met ICT-dienstverlener ValueBlue een unieke aanpak ontwikkeld voor de integrale monitoring van de ICT en medische technologie die wordt gebruikt in zorgketens, zoals de bewaking op operatiekamers en de reiniging van endoscopen. De aanpak maakt een einde aan de versnipperde, individuele monitoring van ICT en medische technologie en vormt daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor veilige en kwalitatieve zorg. Afgelopen week is tijdens een rondetafelbijeenkomst besloten dat Amphia de opgedane kennis en ervaring deelt met minimaal elf ziekenhuizen en zorginstellingen.

ketenzorgDe 3000 werkplekken, honderden medische apparaten en applicaties, het EPD, het ERP systeem en vele onderlinge koppelingen (interfaces), vormen samen de levensader van het Amphia Ziekenhuis. Richard Kamman, manager Informatie en Medische Technologie: “Alle ICT-systemen en medisch apparaten vormen met elkaar schakels in een zorgketen. Een storing in die keten kan forse gevolgen hebben voor de kwaliteit of continuïteit van het zorgproces. Tot voor kort werd elk component individueel gemonitord. Dat maakte het beheer en de bewaking van de keten als geheel een uitdaging. Met deze nieuwe aanpak kunnen we een melding of storing direct op waarde schatten en deze snel lokaliseren en oplossen. Maar minstens zo vaak voorkomen. En daarmee creëren we een belangrijke voorwaarde voor kwalitatieve en veilige zorg”.

Kennis en ervaring delen
Afgelopen week vond een eerste rondetafelbijeenkomst plaats met 11 ziekenhuizen die zich oriënteren op de invoering van deze vorm van integrale monitoring van zorgketens. Daarbij is afgesproken op korte termijn de opgedane kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen zodat alle ziekenhuizen hiervan optimaal kunnen profiteren en snel stappen kunnen maken in de aanscherping van de monitoring. In verband met de interesse van andere ziekenhuizen vindt op 19 september 2014 een extra rondetafelbijeenkomst plaatst. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen zich hiervoor aanmelden via secretariaatIMT@amphia.nl.

Commandocentrum
In de aanpak is de onderliggende ICT en medische technologie in nauw overleg met de inhoudelijke zorgmanagers gekoppeld aan de verschillende zorgketens. Op de betreffende afdeling – zoals de OK – geeft een dashboard de verantwoordelijke medisch specialist of zorgmanager continu inzicht in het functioneren van alle systemen en technologie die worden gebruikt in de betreffende zorgketen. De afdeling IT- en Medische Technologie behoudt het overzicht over alle ketens en verzorgt (pro-actief) het beheer. Kamman: “We beschikken feitelijk over een commandocentrum dat continu inzicht biedt in de status van alle onderliggende systemen per keten. Het aantal verstoringen neemt daardoor af en we hebben optimaal grip op de veiligheid en kwaliteit van zorg.” Sinds januari 2014 heeft Amphia acht zorgketens in kaart gebracht, waaronder de bewakingsmonitoren op de operatiekamer, de harttoonbewaking op de gynaecologie afdeling (Mosos) en de reiniging van scopen voor endoscopie. Eind 2014 wil het ziekenhuis in totaal zo’n 15 highcare zorgketens integraal monitoren.

Grip op zorg
Wilko Visser, directeur ValueBlue: “Monitoring is een thema dat bij vrijwel alle ziekenhuizen op de agenda staat. Echter, met het installeren van een monitoringssysteem garandeer je geen continuïteit. Monitoring moet iets opleveren voor de beheerders én de gebruikers. Een verdere verbetering van  kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daartoe moet je met de business, de zorgmanagers in gesprek. Samen maak je de structuur inzichtelijk en transparant en verbeter je niet alleen de samenwerking, maar creëer je ook grip op zorg.”