Ziekteverzuim oudere werknemer zonder aandoening vrijwel even hoog als van jongere

ziek griep vrouwVanwege langdurige aandoeningen verzuimen oudere werknemers meer dan jongere. Oudere werknemers hebben vaker te maken met aandoeningen die een hoog ziekteverzuim kennen, zoals hart- en vaatziekten en rug-, nek- en gewrichtsklachten. Bij werknemers zonder langdurige aandoening verschilt het ziekteverzuim weinig naar leeftijd.

Ziekteverzuim loopt op met leeftijd
Het door werknemers gerapporteerde ziekteverzuimpercentage lag in 2013 op 4,0 procent. Dit betekent dat werknemers van elke 100 werkdagen er gemiddeld 4 niet aan het werk waren vanwege ziekte. Het ziekteverzuim loopt op met de leeftijd. Onder 15- tot 25-jarigen bedroeg het ziekteverzuim 2,3 procent en onder 25- tot 35-jarigen 3,4 procent. Het ziekteverzuim was met 5,8 procent het hoogst onder 55- tot 65-jarigen.

Meestal door griep of verkoudheid
Griep of verkoudheid is bij alle leeftijdsgroepen verreweg de meest genoemde reden voor verzuim. Bij ouderen zijn vaker dan bij jongeren ook langdurige aandoeningen de reden, zoals hart- en vaatziekten of klachten aan rug, nek en gewrichten.

Amper verschil in verzuim naar leeftijd bij werknemers zonder langdurige aandoening
Bij afwezigheid van een langdurige aandoening ligt het verzuim van 55- tot 65-jarigen maar iets hoger dan dat in de jongere leeftijdsgroepen. Bij werknemers met een langdurige aandoening loopt het ziekteverzuim wel flink op met de leeftijd. Dit hangt samen met het type aandoening dat oudere werknemers hebben.

Ouderen hebben vaker aandoeningen die samengaan met een bovengemiddeld verzuim
Meer dan bij de jongere werknemers hebben de langdurige aandoeningen van oudere werknemers te maken met rug-, nek- en gewrichtsklachten en met hart- en vaatziekten. Het gemiddelde verzuim als gevolg van deze klachten ligt hoger dan bij aandoeningen zoals astma en migraine, die onder jongeren met een langdurige aandoening vaker voorkomen.

De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die wordt uitgevoerd door TNO en CBS.

Bronnen:

Bron: CBS/Hendrika Lautenbach