ZuidZorg en St. Anna Zorggroep gaan strategische alliantie aan op gebied van innovatieve ketenzorg

0
398

Thuiszorgorganisatie ZuidZorg en de St. Anna Zorggroep (St. Anna Ziekenhuis, Ananz woonzorgcentra en medisch sportgezondheidscentrum Topsupport) gaan in het verzorgingsgebied van St. Anna intensief samenwerken op het gebied van innovatie in de ketenzorg. Ingrid Wolf en Marc Veldhoven van respectievelijk de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep en raad van bestuur van ZuidZorg ondertekenden hiertoe op 8 juli een overeenkomst.

Vier deelgebieden
De gezamenlijke activiteiten van de organisaties zullen zich in eerste instantie focussen op vier deelgebieden:

  • samenwerking gericht op wijken en buurten waarbij MHealth, het gebruik van mobiele internettechnologie en domotica, kan worden ingezet;
  • samenwerking op het gebied van geboorte- en kraamzorg vanuit het nieuwe geboortecentrum van St. Anna (opening in september);
  • samenwerking tussen ziekenhuisafdelingen en thuiszorg ten behoeve van goede nazorg en revalidatie na een ziekenhuisopname;
  • samenwerking tussen het geriatrisch expertisecentrum van Ananz en thuiszorg op het gebied van ouderenzorg.

ketenzorgVerbeteren ketenzorg
Ingrid Wolf, lid raad van bestuur St. Anna Zorggroep: “De genoemde vier deelprojecten vormen slechts het begin van een gezamenlijke, strategische lange termijnambitie. Met de samenwerking willen we een innovatieve zorgalliantie tot stand brengen, die zich richt op het verder verbeteren van de ketenzorg. Je kunt je voorstellen dat ziekenhuiszorg en thuiszorg maar ook verpleeghuiszorg en thuiszorg of thuiszorg en revalidatie nauw op elkaar aan moeten kunnen sluiten. Er wordt in de toekomst in de zorg steeds meer zelfredzaamheid verwacht van mensen. Dat kan makkelijker gerealiseerd worden als organisaties zoals de onze goed samenwerken in die keten. ZuidZorg is bovendien al heel actief in slimme zorginnovaties en dat past bij ons.”

 

Marc Veldhoven, voorzitter raad van bestuur van ZuidZorg vult aan: “De ontwikkelingen in de zorg maken dat we, met het oog op cliëntbelang, meer dan ooit zullen moeten samenwerken. Investeren in preventie loont en ook de zorg vóór en na een ingreep wordt belangrijker. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om naar de totale gezondheid van de cliënt te kijken en wij pakken daarin graag gezamenlijk verantwoordelijkheid. De expertise van de St. Anna Zorggroep op het gebied van geriatrie is aanvullend op wat wij te bieden hebben.”

 

Dit betekent overigens niet dat er sprake is van ‘gedwongen winkelnering’. Cliënten houden keuzevrijheid. Cliënten van het St. Anna Ziekenhuis, die na een ziekenhuisopname in de thuissituatie nog hulp nodig hebben, kiezen zelf de zorgorganisatie die het beste bij hen past. ZuidZorg bedient in de gehele regio Zuidoost Brabant alle cliënten afkomstig uit ziekenhuizen.

Bron: St. Anna Zorggroep