Diakonessenhuis veilig voor patiënten

veiligheid safety first– Statement –
Naar aanleiding van de berichtgeving van de NOS op zaterdag 19 juli en de berichten die andere media daarvan hebben overgenomen, vindt het Diakonessenhuis het van belang onderstaande informatie te verstrekken aan iedereen die betrokken is bij ons ziekenhuis. Dit zodat u kennis kunt nemen van de juiste informatie en feiten.

Veiligheid gegarandeerd
De veiligheid van patiënten van het Diakonessenhuis was en is gegarandeerd. Al onze artsen en andere professionals zetten zich dagelijks samen in voor goede en veilige patiëntenzorg. Het aantal calamiteiten dat het Diakonessenhuis heeft genoemd in de media wijkt niet af van de aantallen in vergelijkbare andere ziekenhuizen in Nederland. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateert dat de veiligheid niet in het geding is.

Discussie
Onze patiënten en hun veiligheid gaan voor alles. Daar zijn we het in het Diakonessenhuis allemaal over eens. Daarover is geen enkel verschil van inzicht. Het verschil van inzicht tussen de raad van bestuur en het bestuur medische staf gaat over het feit en de wijze waarop de raad van bestuur de Inspectie zelf via een brief op 13 mei heeft geïnformeerd over tekortkomingen in de organisatie en over de manier waarop verbeteringen worden ingevoerd en over de planning daarvan. Continu leren en verbeteren is nodig omdat de eisen en regels in de zorg vanuit de overheid, de inspectie, medisch specialistische verenigingen en zorgverzekeraars voortdurend veranderen. Op 27 juni zegde het bestuur medische staf het vertrouwen in de raad van bestuur op. Ondanks de discussie en het opzeggen van het vertrouwen worden de veranderingen grondig besproken en onverminderd verder doorgevoerd.

De raad van bestuur erkent dat in de brief van 13 mei jl. aan de Inspectie teveel voorbij is gegaan aan het feit dat de medische staf zich hierdoor gepasseerd voelt. Dat heeft begrijpelijk tot negatieve gevoelens bij de medische staf geleid. Dat dit anders had gemoeten erkent de raad van bestuur.

Veiligheid is nooit af
Er is vanzelfsprekend intensief contact tussen de raad van bestuur en de medische staf over onze patiëntenzorg en alles dat daarbij hoort. Intern zijn we kritisch naar elkaar en dat is ook nodig om steeds te blijven verbeteren. Op 20 april besloot het Diakonessenhuis om extra actie te ondernemen om het ziekenhuis nog veiliger te maken. Veiligheid is immers nooit af. De raad van bestuur heeft vervolgens op 13 mei zelf aan de inspectie gevraagd het ziekenhuis een kritische spiegel voor te houden om de patiëntveiligheid verder te verbeteren.

Op één lijn met de inspectie
Op 20 april startte het Diakonessenhuis met de voorbereidingen van een ziekenhuisbreed verbeterprogramma dat op 22 mei werd gelanceerd. Dit programma is op 22 mei ook op onze website toegelicht. De Inspectie heeft inmiddels een rapport opgesteld naar aanleiding van onze vragen en hun eigen bevindingen. De Inspectie constateert dat de veiligheid niet in het geding is maar dat er een aantal verbeteringen noodzakelijk is. Het Diakonessenhuis en de Inspectie zitten op één lijn.

Verbeterprogramma gaat onverminderd door
Uit het Inspectierapport blijkt ook dat het Diakonessenhuis met het verbeterprogramma op het goede spoor zit. Het Diakonessenhuis voert nog drie verbetermaatregelen uit: vaststellen van een nieuwe gedragscode, de start van een cultuurveranderingsprogramma en de start van een onafhankelijk onderzoek naar het lerend vermogen van de organisatie.

Inspectie geeft prima beoordeling over operatiecomplex
Op vrijdag 18 juli heeft de Inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan ons nieuwe operatiecomplex. Zij hebben het operatiecomplex doorgelicht en de werkprocessen in en rondom het operatiecomplex gecontroleerd. De inspectie heeft in haar beoordeling aangegeven dat het eindresultaat als prima kan worden aangemerkt met enkele verbeterpunten.

Juistheid berichtgeving NOS
De raad van bestuur van het ziekenhuis geeft aan dat de NOS over het rapport van de IGZ juist bericht. Op enkele andere punten is de berichtgeving feitelijk onjuist en is de NOS verkeerd geïnformeerd door een onbekende bron. De raad van bestuur betreurt het ten zeerste dat dit onrecht doet aan het ziekenhuis en zijn medewerkers. Het volgende is juist:

–     De raad van bestuur heeft vertrouwen in alle dokters van het ziekenhuis en is trots op de geleverde prestaties en op het niveau van zorg die het Diakonessenhuis levert. De raad van bestuur noemt het volstrekt onjuist en zeer onterecht dat de chirurgen van het ziekenhuis in negatieve zin en in het bijzonder genoemd worden in de berichtgeving.

–          Conform het mediaprotocol van het ziekenhuis heeft de voorzitter raad van bestuur in deze belangrijke kwestie het woord gevoerd namens de gehele ziekenhuisorganisatie met belangrijke inbreng van de voorzitter van het bestuur medische staf.

–          Het aantal calamiteiten heeft het Diakonessenhuis genoemd in het interview en klopt. Het Diakonessenhuis heeft eveneens aangegeven dat dit aantal niet wezenlijk afwijkt van de aantallen in vergelijkbare andere ziekenhuizen in Nederland.

Meer informatie en vragen
Meer informatie over het verbeterprogramma te vinden op onze website: www.diakonessenhuis.nl/verbeterprogramma.

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar info@diakhuis.nl