MH17: perscommuniqué van de Vereniging van Letselschade Advocaten

adviesPerscommuniqué van de Vereniging van Letselschade Advocaten
Vliegramp Malaysia Airlines MH17
De vliegramp in Oekraïne is een menselijke tragedie. Behalve verdriet en verlies zullen er bij nabestaanden en andere betrokkenen op korte of langere termijn ongetwijfeld ook vragen rijzen over wie er voor de ramp aansprakelijk kan worden gehouden en of het vragen van schadevergoeding zinvol en mogelijk is. Deze en andere (juridische) vragen zijn complex. Denk bijvoorbeeld aan het internationale (verdrags-)recht dat van toepassing is. Verder spelen er aspecten als risico- en schuld aansprakelijkheid, overmacht en al dan niet gemaximeerde schadevergoeding. Behandeling van deze complexe vraagstukken vraagt bijzondere kennis en ervaring.

In de media zijn berichten verschenen dat buitenlandse advocaten en andere organisaties diensten aanbieden met betrekking tot de vliegramp. In sommige gevallen wordt direct contact met nabestaanden gezocht. De LSA acht het van belang er op te wijzen dat rampen als de onderhavige partijen kunnen aantrekken die nabestaanden en andere betrokkenen met beloftes over schadevergoeding benaderen die niet waargemaakt kunnen worden.

De LSA adviseert nabestaanden en andere betrokkenen om zich te allen tijde eerst goed te laten informeren en daarvoor geen enkele toezegging te doen en geen enkel document te ondertekenen. Juridische vraagstukken hoeven nu nog niet aan de orde te komen. Het verhalen van schade of het verkrijgen van schadevergoeding kan op een later moment in gang worden gezet.

De LSA adviseert en coördineert waar mogelijk de samenwerking tussen de LSA-advocaten die de belangen van nabestaanden en andere betrokkenen behartigen. Het LSA-secretariaat beschikt over een lijst met advocaten die zich beschikbaar hebben gesteld om vragen over de vliegramp te beantwoorden en die ook bereid zijn bijstand te verlenen aan nabestaanden en andere slachtoffers. Deze lijst is ook op de LSA-site beschikbaar (www.lsa.nl). Op de website van de LSA vindt u tevens een notitie met antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt geheel vrijblijvend contact met een van de LSA-advocaten opnemen. Het eerste gesprek is altijd kosteloos.

Bron: ANP Perssupport