Uitstelbrief Kamervragen over berichtgeving over verminderde psychologische hulp aan partners van kankerpatiënten

schippers vwsUitstelbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de berichtgeving over de verminderde psychologische hulp aan partners van kankerpatiënten.

 

Geachte voorzitter,

De vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving over de verminderde psychologische hulp aan partners van kankerpatie?nten (ingezonden 4 augustus 2014) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is de vakantieperiode.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op deze Kamervragen doen toekomen. Ik streef er naar u deze voor het einde van het zomerreces toe te sturen.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

 

Bron: Rijksoverheid