Gesprek patientenfederatie NPCF met staatssecretaris Van Rijn

zorgen vragen vraagNa een gesprek met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid zegt algemeen directeur Wilna Wind van patientenfederatie NPCF: “We hebben tal van voorbeelden gegeven van mensen die zich zorgen maken over de veranderingen in de langdurige zorg. Patienten, ouderen en mantelzorgers weten niet waar ze aan toe zijn. Er moet veel betere informatie komen.” Staatssecretaris Van Rijn had de patientenfederatie uitgenodigd nadat de NPCF hem een brief stuurde over de vele onzekerheden bij mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg.

Veel ongerustheid
Wind: “Onze grote zorg is dat de bezuinigingen rekenkundig wel worden gehaald, maar dat dit vooral komt omdat er minder zorg wordt ingekocht. Er lijkt geen sprake te zijn van verbetering van zorg. Mensen geven aan dat ze een ander soort hulp nodig hebben en dat ze vrezen die straks niet te krijgen. Bovendien is er veel ongerustheid onder patienten, ouderen en mantelzorgers. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Dat moet snel veranderen. De communicatie moet veel beter en gerichter.” Van Rijn heeft in het gesprek gezegd dat er volgende maand een informatielijn wordt geopend waar mensen met vragen en klachten terecht kunnen. In het gesprek heeft de NPCF de brief verder toegelicht. “Clienten en patienten hebben vragen en daar moeten nu snel antwoorden op komen”, zegt Wind.

Langer thuis wonen
Wind noemt als belangrijk voorbeeld dat er goed wordt gekeken hoe mensen wonen. Mensen moeten en willen straks langer thuis wonen, maar dat moet ook kunnen, zegt Wind. “Daar moet daar ook gelegenheid voor zijn. Wie drie hoog achter woont en geen lift heeft, moet straks ook ergens terecht kunnen. De NPCF vindt dat er nog te weinig wordt gedaan om nieuwe woonvormen te maken, zodat mensen ook echt langer thuis kunnen blijven wonen.”

Koop de juiste zorg in
Op dit moment onderhandelen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten over de zorg die volgend jaar nodig is in de gemeenten. Wind: “Het is belangrijk dat ze wel de juiste zorg inkopen. Voldoende zorg en ook zorg die past bij wat mensen nodig hebben.” In de brief sprak de NPCF daar haar zorgen over uit. De staatssecretaris heeft toegezegd dat daar ook op wordt toegezien.

Is de patient tevreden?
De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet dat doen. Die bekijkt of de veranderingen in de zorg goed verlopen. Maar volgens de NPCF kijkt de inspectie vooral of alles administratief goed wordt geregeld en kijkt ze niet naar de vraag of patienten tevreden zijn met de manier waarop het is geregeld.

Inzet van vrijwilligers
De NPCF sprak ook haar zorgen uit dat er steeds meer wordt gesproken over zorg die kan worden uitgevoerd door vrijwilligers. Los van de vraag of dat realistisch is, is er dan ook veel aandacht nodig om die vrijwilligers te vinden. Veel mantelzorgers zijn nu al overbelast.

Wind over de bijeenkomst met de staatssecretaris: “Het was een goed gesprek, waarin we een aantal werkafspraken hebben gemaakt. Nu komt het neer op de uitvoering. We blijven met de staatssecretaris in gesprek over de veranderingen en de gevolgen voor patienten, ouderen en mantelzorgers. We blijven er bovenop zitten”.
Bron: Nieuwsbank.nl