ViaSana verandert smartphone in patiëntenvoorlichter

kwaliteitOrthopedisch centrum ViaSana uit Mill heeft samen met Interactive Studios uit Rosmalen een innovatieve app gelanceerd voor betere patiëntenvoorlichting. De app heeft informatie uit patiëntenfolders opgedeeld in een tijdlijn met korte berichten, de berichten worden naar de patiënten gestuurd op het moment dat dit voor hen van belang is.

De juiste informatie op het juiste moment
Bij de eerste keer openen van de app voeren patiënten de operatiedatum en het type operatie in. Vervolgens weet de app wanneer een informatiebericht moet worden verstuurd. Denk op de dag voor een operatie aan informatie over wat de patiënt niet mag eten en drinken. Een bericht op de dag na de operatie met een instructie over het verwijderen van het verband en in de weken na de operatie krijgt de patiënt bewegingsadviezen toegestuurd die het herstel te bevorderen.

Betere kwaliteit van zorg
In recent onderzoek waar 40 ziekenhuizen aan deelnamen scoorde ViaSana het beste op patiëntenvoorlichting. Toch bleek dat sommige patiënten niet goed geïnformeerd waren, ze gaven aan soms teveel informatie te krijgen. De app maakt het makkelijker voor patiënten om de veelheid aan informatie te begrijpen. Daarnaast communiceert de app altijd de meest actuele patiënteninformatie, er vinden automatisch updates plaats.

Ook gratis te downloaden voor familie en vrienden
ViaSana verwacht met de lancering van de nieuwe app niet alleen patiënten, maar ook hun familie en vrienden beter voor te lichten op de operatie. De app is ook voor hen gratis te downloaden op de iPhone, iPad en Android telefoons en tablets. Ze ontvangen dezelfde informatie en kunnen hierdoor de patiënt beter ondersteunen.