Universiteit Maastricht en Basic Pharma werken aan geneesmiddel voor behandeling van sepsis

0
527

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben een nieuwe veelbelovende methode ontwikkeld voor de behandeling van sepsis, een belangrijke doodsoorzaak op de intensive care. Deze methode beperkt de complicaties van bacteriële infecties, wat meer tijd geeft om de infectie als zodanig te behandelen. Dit kan een beduidend hogere overlevingskans geven aan patiënten. Preklinische studies hebben positieve resultaten laten zien. Matisse Pharmaceuticals B.V., een spin-off van de Basic Pharma Groep, gaat het nieuwe geneesmiddel in klinische studies onderzoeken op zijn therapeutische werking. Deze B.V. heeft de exclusieve wereldwijde licentie verworven om het geneesmiddel te ontwikkelen en op de markt te brengen.

BasicPharmaHet overlijdensrisico voor patiënten met ernstige sepsis of septische shock is hoog. In de westerse wereld alleen al worden jaarlijks meer dan één miljoen mensen door ernstige sepsis getroffen. Als gevolg van optredende complicaties, zoals bloedingen, trombose en uiteindelijk orgaanfalen, sterft 40 tot 60% van de getroffen patiënten. De kosten van de huidige behandelingsmethoden, die weinig effectief zijn, kunnen oplopen tot ver boven de 10.000 euro per behandeling.

Valorisatie
Het geplande ontwikkelproject past uitstekend in het kader van de kennisvalorisatie van de Universiteit Maastricht en in de strategie van de Basic Pharma Groep. Henri Theunissen, Chief Valorisation Officer van de universiteit: “Wij brengen resultaten van wetenschappelijk onderzoek tot waarde. Valorisatie betekent kennis omzetten in tastbare producten. Dit leidt tot nieuwe bedrijvigheid en opbouw van expertise op het gebied van productontwikkeling in de regio en past binnen de ambities van de provincie om de kennisintensieve topsector Life Sciences & Health regionaal te ontwikkelen tot een sterke economische factor. Valorisatie zal in dit geval bovendien een forse bijdrage leveren aan de gezondheidszorg.”

‘Docking station’ voor snelle start
“Met dit nieuwe project maakt Basic Pharma de belangrijke stap naar nieuwe innovatieve producten”, zegt Bob Kool, oprichter en directeur business development van de Basic Pharma Groep. “We beschikken over een flexibele organisatie, een uitgebreid netwerk en de juiste infrastructuur van waaruit snel nieuwe activiteiten kunnen worden gestart. We hebben ervaring met het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen. We beschikken over cleanrooms en andere faciliteiten die een start-up nodig heeft. Je kunt Basic Pharma beschouwen als een ‘docking station’ voor starters.”

Basic Pharma is in 2003 opgestart en sinds 2007 gevestigd op Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Het voornaamste doel is het ontwikkelen en registreren van geneesmiddelen. Er is in de laatste jaren veel expertise op het gebied van ontwikkeling, registratie en productie van geneesmiddelen opgedaan resulterend in een aantal geregistreerde producten, marktintroducties en snel stijgende productverkopen.

Ingrijpen in de bloedstolling
Sepsis, in de volksmond bloedvergiftiging, vormt een ernstige complicatie van een bacteriële infectie. Het menselijk afweersysteem komt in het geweer tegen zo’n infectie. De complicatie treedt op als daardoor celkernen uiteenvallen en fragmenten in de bloedbaan terechtkomen die daar niet thuishoren. Bepaalde celfragmenten, histonen genoemd, beschadigen namelijk de celwanden van organen, wat leidt tot nog meer vrijkomende histonen. Het gevolg is een kettingreactie die kan leiden tot orgaanfalen door een combinatie van inwendige bloedingen, trombose (bloedstolling) en ontstekingsreacties, die lastig te behandelen zijn en vaak overlijden tot gevolg heeft.

De Maastrichtse onderzoekers Coen Hemker, Gerry Nicolaes en Chris Reutelingsperger wisten dat histonen met behulp van heparine onschadelijk gemaakt kunnen worden. Heparine remt echter de bloedstolling, waardoor de inwendige bloedingen niet meer te stoppen zijn. Hun uitvinding betreft een methode die ertoe leidt dat heparine wél de histonen aanpakt, maar dan zonder gevolgen voor de bloedstolling. Het nieuwe geneesmiddel beperkt de complicaties van de infectie, wat meer tijd geeft om de infectie als zodanig te behandelen. Dit kan een beduidend hogere overlevingskans geven aan patiënten. Preklinische studies hebben positieve resultaten laten zien. Matisse Pharmaceuticals B.V. gaat het nieuwe geneesmiddel in klinische studies onderzoeken op zijn therapeutische werking.

Over Basic Pharma
Basic Pharma beheerst de complete keten van geneesmiddelontwikkeling, registratie, productie tot aan distributie. Het bedrijf telt ca. 80 medewerkers en heeft een sterke groei doorgemaakt. De expertise en faciliteiten worden ingezet voor zowel zelf ontwikkelde producten als voor derden. De registratie-afdeling zorgt voor de totstandkoming en het bijhouden van de registratiedossiers van geneesmiddelen, waardoor na goedkeuring door de autoriteiten medicijnen in de markt kunnen worden gezet.

Bron: Universiteit Maastricht en Basic Pharma