Actief en gezond ouder worden; wie wil dat niet?

0
557

ouderen mannen seniorenRoessingh Research and Development heeft de afgelopen maanden in samenwerking  met de gemeente Enschede, een huisartsenpraktijk, diverse andere zorginstellingen en ouderen gewerkt aan innovatieve oplossingen voor ‘actief en gezond ouder worden’. Half september vindt implementatie hiervan plaats in de gemeente Enschede.

Klachten die horen bij het ouder worden zoals het minder goed kunnen onthouden, het minder makkelijk kunnen bewegen en klachten door onvoldoende op de leeftijd afgestemde voedingsgewoontes kunnen, wanneer vroegtijdig opgespoord en adequaat behandeld, grote problemen en versneld ouder voorkomen. De grote vraag hierbij is hoe dit georganiseerd kan worden in een tijd waarin de zorg onder druk staat, zowel in termen van toenemende vraag als stijgende kosten.

Het Europese PERSSILAA project (gestart in november 2013) probeert hiervoor een oplossing te vinden. Binnen dit project wordt ouderen de mogelijkheid geboden het heft in eigen handen te nemen Zo is er een online vragenlijst ontwikkeld, waarmee snel, eenvoudig en regelmatig de gezondheid kan worden vastgesteld en zijn oefenprogramma’s ontwikkeld waarmee het geheugen en fysieke fitheid kunnen worden getraind. Deze programma’s worden zoveel mogelijk zelfstandig gebruikt maar ouderen worden adequaat ondersteund worden door professionals wanneer nodig.

Rondom 25 september ontvangen mensen van 65 jaar en ouder, die aangesloten zijn bij één van de huisartsen van Medisch Centrum Eudokia, een uitnodiging om deel te nemen. Deze ouderen krijgen een (online) vragenlijst opgestuurd. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragenlijst worden ouderen uitgenodigd voor een vervolg, waarin meer in detail gekeken wordt naar welke online modules het beste ondersteunen in het op peil houden van de gezondheidsstatus.

Bij het uitvoeren van dit initiatief  wordt samengewerkt door  de Gemeente Enschede, Medisch Centrum Eudokia ,Roessingh Research and Development, studenten vanuit de opleiding HBO-V van Saxion, en verschillende zorg- en welzijnsinstellingen in de wijk Stadsveld in Enschede. Naast de Gemeente Enschede zijn er gesprekken gaande met verschillende andere Twentse gemeenten omtrent deze nieuwe manier van ouderenzorg.

De projectleider van het PERSSILAA project is Prof. Dr. Miriam Vollenbroek-Hutten. Zij is zowel werkzaam bij de Universiteit Twente als Roessingh Research and Development.

Voor meer  informatie over het PERSSILAA project website: www. perssilaa.eu

Roessingh Research and Development  is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, centrum voor revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners. De Universiteit Twente en Roessingh Research and Development werken intensief met elkaar samen op het gebied van de revalidatietechnologie en telemedicine.

Meer informatie: www.rrd.nl