De BTW op doktersconsulten met acupunctuur is voorlopig van de baan

0
473

belastingDe rechtbank Breda, belastingkamer, heeft geoordeeld dat de aan acupunctuurartsen opgelegde BTW-heffing onterecht is. De Sleeuwijkse arts Korthout, gesteund door de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) heeft bij de rechtbank in een bodemprocedure tegen de Belastingdienst bezwaar gemaakt tegen het vervallen van de BTW-vrijstelling voor zijn consulten waarin ook acupunctuur wordt toegepast. De heer Korthout is door de rechtbank in het gelijk gesteld.

Consulten medische acupunctuur, zoals die worden verzorgd door artsen van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV), waren zoals alle artsenconsulten tot 1 januari 2013 vrijgesteld van BTW. Patiënten moesten vanaf die datum voor medische consulten met acupunctuurbehandeling 21% meer betalen.

Albert Fabriek, bestuurslid van de NAAV, juicht de uitspraak toe. “We hebben er met zijn allen hard voor geknokt om onze consulten vrij te houden van BTW en dat is nu in laatste instantie bij de rechter gelukt. Ons werk wordt nu weer gezien als gewoon “dokterswerk” met een erkende en gewaardeerde toevoeging die acupunctuur kan zijn. De rechtbank erkent dat en stelt dat wij niet afwijken van datgene dat reguliere dokters ook doen, namelijk patiënten beter maken”.

Frank Kouwenhoven, jurist van Tax Consult is tevreden met de uitspraak: De rechter zegt dat deze artsen voldoende zijn opgeleid om acupunctuur uit te oefenen”.

Korthout, in wiens zaak de rechter nu een uitspraak heeft gedaan merkt daarbij nog op: “Ik heb meerdere jaren mijn best gedaan om de voorgenomen BTW-heffing van de baan te krijgen en dat is nu gelukt”.

Of de Belastingdienst nog in hoger beroep wenst te gaan moet nog even worden afgewacht. Gezien de feitelijke constateringen van de Rechtbank zal het niet eenvoudig zijn de uitspraak te weerleggen.

Dit is een origineel bericht van Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
Bron: ANP Perssupport