Ministerie wil maatschappelijker opstelling van farmabedrijven

0
310

Geneesmiddelenfabrikanten zullen bij de introductie van nieuwe producten meer rekening moeten houden met het maatschappelijk draagvlak.

Die boodschap valt af te leiden uit de woorden van directeur-generaal curatieve zorg Bas van den Dungen van het ministerie van VWS tijdens de Nefarma-Septemberborrel op woensdag 24 september. Hij doelde onder meer op de prijsstelling van nieuwe geneesmiddelen. Als voorbeeld gaf hij een situatie waarbij een fabrikant een prijs neerzet die zo ongeveer het gehele budget voor de geneesmiddelen opslokt als dat product door de patiëntengroep wordt gebruikt die de fabrikant voor ogen staat. De sector zal moeten begrijpen dat dit in de samenleving niet op draagvlak kan rekenen, gaf hij aan.
duurzaam-300x289Van den Dungen zei te streven naar een goed evenwicht tussen het betaalbaar houden van de zorg en voldoende ruimte voor innovatie. Om dat te bereiken is goede samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen. Hij riep daar ook toe op. Daarbij reageerde hij fel op eerdere berichten in de media alsof het ministerie aan de leiband van de farmaceutische sector zou lopen. “Wij zitten niet op de schoot van de industrie”. Hij hekelde de beeldvorming dat tijdens informele overleggen tussen allerlei zorgpartijen afspraken zouden worden gemaakt die het daglicht niet kunnen verdragen. De intentie is om begrip te krijgen voor elkaars posities en met inachtneming van soms tegengestelde belangen toch bij te dragen aan de verdere verbetering van de zorg.

Nefarma-voorzitter Hans Sijbesma had eerder gezegd niet doof te zijn voor de maatschappelijke discussie over de prijzen en kosten van geneesmiddelen. “Zeker niet”. Hij wil die discussie wel in de bredere context plaatsen van de beheersing van de totale zorgkosten. “Het is namelijk te gemakkelijk om te roepen dat medicijnen te duur zijn, zeker als je enerzijds berekent wat de maatschappelijke opbrengsten zijn en je anderzijds ziet dat de gemiddelde ontwikkelingskosten per medicijn dat op de markt komt, inmiddels zijn opgelopen tot enkele miljarden euro’s”.

“Wat nodig is, is een goede dialoog over een verantwoord prijsbeleid en wat noodzakelijke zorg is”. Verder wil de sector komende jaren bijdragen aan een beheersbaar budgetkader zorg. “Onder andere door de belofte van meer therapie op maat en personalised medicines verder invulling te geven. Een van de grootste uitdagingen waar onze sector nu voor staat, is het verder segmenteren van ziektebeelden en het ontwikkelen van nieuwe diagnostica en bijbehorende therapieën die geschikt zijn voor subpopulaties van patiënten waardoor de inzet van geneesmiddelen veel gerichter wordt en zowel de effectiviteit als doelmatigheid toenemen. Kortom meer therapie op maat. Met als gevolg een betere voorspelbaarheid voor artsen, meer kwaliteit van leven voor patiënten en minder verspilling van onze gezamenlijke zorgbudget”, aldus Sijbesma.

Bron: Nefarma