Overheid schiet tekort bij beschermen burgers tegen luchtvervuiling

Wetenschappers en artsen roepen regering ondubbelzinnig op tot actie: Experts: “Overheid schiet tekort bij beschermen burgers tegen luchtvervuiling”
Tijdens een bijeenkomst over de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit in Amsterdam hebben artsen en wetenschappers de noodklok geluid over de staat van de luchtkwaliteit in Nederland. Professor Bert Brunekreef (Universiteit Utrecht /IRAS): “De Nederlandse overheid en de EU schieten tekort om burgers tegen luchtvervuiling te beschermen. Onderzoek is duidelijk: de huidige normen liggen te hoog en beschermen de gezondheid niet.”

lucht vervuiling milieuOp de bijeenkomst, georganiseerd door stichting Schone Lucht voor Iedereen, Chiesi Pharmaceuticals, AMC en Lung Amsterdam, in het AMC in Amsterdam kwamen bijna 100 artsen, wetenschappers en andere experts bijeen om over de gevolgen van luchtkwaliteit voor de volksgezondheid te spreken. Onder de sprekers waren prof. dr. ir. Bert Brunekreef van de Universiteit Utrecht,  prof. dr. Maarten Krol van Wageningen University, prof. dr. Elisabeth Bel van het AMC, Wilna Wind, voorzitter Patiëntenfederatie NPCF en Guusje ter Horst, voorzitter van de Long Alliantie Nederland.

De aanwezige artsen en wetenschappers luidden de noodklok over de huidige regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Professor Bert Brunekreef: “De huidige norm voor fijn stof die wij in Nederland en Europa hanteren is 2,5 keer hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toelaatbaar vindt, en ruim 2 maal hoger dan in de VS. Ondertussen werd vandaag eens te meer duidelijk dat het bewijs over de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid zich opstapelt.”

Tijdens het symposium werd uitgebreid stilgestaan bij de grote impact van luchtvervuiling op de volksgezondheid. Uit onderzoek blijkt dat luchtvervuiling leidt tot een verminderde longfunctie en verergering van ziekten als astma en COPD, maar ook leidt tot hart- en vaatziekten en longkanker. Gemiddeld ligt de levensverwachting in Europa 8,6 maanden lager door de luchtvervuiling door met name fijn stof.

De artsen en wetenschappers roepen de staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse regering op om zo snel mogelijk werk te maken van strengere Europese normen en aanscherping van de EU voorstellen tot verlaging van de nationale plafonds voor de uitstoot van luchtverontreiniging.

Bron: Stichting Schone Lucht voor Iedereen

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen