Bestuurder Jeugdhulp Friesland naar VNN

alcohol-verslaving-300x200Dit is een origineel bericht van Verslavingszorg Noord Nederland
Gabriël Anthonio, thans bestuurder Jeugdhulp Friesland, wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van Verslavingszorg Noord Nederland. Hij volgt Rob Jaspers op die per 1 november bij GGNet gaat werken.

Ervaring
VNN krijgt een bestuurder met veel ervaring in zowel jeugdhulp als verslavingszorg als justitiële GGZ. Hij heeft laten zien dat hij over de grenzen heen kan kijken en organisaties en zorgverleners met elkaar kan verbinden. Dat is van groot belang, gezien de transities in de zorg.

Gabriël Anthonio
‘Gabriël Anthonio is een inspirerend en kundig bestuurder, met oog voor het persoonlijke verhaal van het kind, de jeugdige en ouders/opvoeders. Onder zijn verantwoordelijkheid is het Behandelcentrum Woodbrookers gerealiseerd en zijn de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering sterk verbeterd. Wij zijn hem daar erkentelijk voor’, aldus Leen Diepenhorst, voorzitter van de Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland. ‘Anthonio laat een organisatie achter die goed is voorgesorteerd op de aanstaande veranderingen binnen de jeugdzorg.’

Rob Jaspers
‘De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de inspanningen van Rob Jaspers voor VNN. Hij heeft de afgelopen zes jaar met verve leiding gegeven aan de professionalisering van de organisatie. Hij heeft VNN zeer vakkundig en betrokken geleid met als resultaat een gezonde en professionele organisatie’, aldus Roelof Jonkers, voorzitter van de Raad van Toezicht VNN. ‘VNN heeft zich onder zijn leiding gemanifesteerd als expert in de verslavingszorg met oog voor de transgenerationele overdracht van verslaving’.

Bron: ANP Perssupport