Promotie: evaluatie van beleidsmaatregelen anti rookbeleid

stoppen-met-roken1-193x200Promotie mw. (Wendy) M.I. Verdonk-Kleinjan Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Promotores: prof.dr. R.A. Knibbe, prof.dr. H. de Vries Titel: “Supervision, compliance and societal effects: IMPACT ASSESSMENT OF THE TOBACCO LEGISLATION. Effects of the Workplace-smoking ban and the tobacco sales ban to minors”

In Nederland is roken de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak. Om (mee)roken terug te dringen worden beleidsmaatregelen genomen, die in dit proefschrift zijn geëvalueerd. Na de invoering van de rookvrije werkplek in 2004 is de naleving door werkgevers gestegen tot 96% (2008). De blootstelling aan tabaksrook daalde bij alle werknemers, maar bleef hoger bij laaggeschoolden en mannen. Door de combinatie van de rookvrije werkplek en accijnsverhogingen daalde het tabaksgebruik bij werknemers. De invoering van de leeftijdsgrens van 16 jaar in 2003 zorgde voor minder tabaksaankopen door jongeren.

Toezichthouders houden toezicht op de naleving van wetten. Echter, het verbeteren en verantwoorden van toezicht is de laatste decennia steeds belangrijker geworden. We beschrijven de rol van toezichthouder en hoe hij omgaat met evaluaties in de praktijk.

Bron: Nieuwsbank.nl