Aandacht nodig voor risico’s in de medische zorg bij snelle uitbreiding opvanglocaties asielzoekers

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is positief over de medische zorg voor asielzoekers in vier nieuwe opvanglocaties. Snelle uitbreiding van de opvang kan echter tot risico’s leiden in de medische zorg. De inspectie vraagt de betrokken partijen aandacht voor deze risico’s.Om een indruk te krijgen van hoe de medische basisvoorzieningen er geregeld zijn, bezocht de IGZ vier van de elf nieuwe opvanglocaties die tussen september 2013 en juli 2014 geopend zijn. De inspectie kreeg tijdens de bezoeken een positieve algemene indruk. De resultaten van deze vier bezoeken zijn overigens niet te vertalen naar alle nieuwe opvangcentra.

dokterstasOndanks de positieve algemene indruk, waarschuwt de inspectie voor mogelijke risico’s in de medische zorg voor asielzoekers bij het snel uitbreiden van het aantal opvangplaatsen. Zo kan er onbegrip en ontevredenheid bij asielzoekers ontstaan door beperkte informatie over de organisatie van de huisartsenzorg. Door de grote instroom van asielzoekers ontstaat het risico dat asielzoekers met een zorgbehoefte niet snel genoeg in beeld komen bij het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) dat verantwoordelijk is voor de huisartsenzorg. Een ander risico dat op de loer ligt bij snelle uitbreiding van de opvang is dat de screening op tuberculose onvoldoende is of dat kinderen van asielzoekers niet tijdig worden gevaccineerd tegen infectieziekten.

De inspectie vraagt daarom aan de betrokken organisaties (COA, GC A en GGD GHOR Nederland) om haar binnen zes weken te informeren over hoe ze bij verdere uitbreiding van de opvangcapaciteit deze risico’s zo klein mogelijk maken en in de gaten houden. De IGZ blijft de medische zorg voor asielzoekers nauwgezet volgen. De komende maanden volgen weer inspectiebezoeken aan nieuwe opvangplaatsen.

Bron: IGZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen