Toezicht op tandartsen uit het buitenland

Array

tandartsOnlangs verschenen in de media berichten over tandartsen die in Nederland in het BIG-register zijn geregistreerd, terwijl in het buitenland tegen hen een bevoegdheidsbeperkende maatregel is genomen. Daarbij gaat het zowel om de informatie-uitwisseling met andere landen over zulke maatregelen als over het beleid van de IGZ. Een korte toelichting daarop.

Nederland kan een door een buitenlandse tucht-, straf- of bestuursrechter opgelegde maatregel tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener onder bepaalde voorwaarden overnemen. De belangrijkste voorwaarde is dat maatregel een beperking inhoudt van de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen. Een andere voorwaarde is ook dat deze maatregel nog steeds van kracht is.

Minister Schippers van VWS heeft op 19 september 2014 in een brief naar de Tweede Kamer (pdf-bestand, 57 kB) in het algemeen aandacht besteed aan informatie-uitwisseling over en overname van buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen. In haar brief gaat de minister ook in op de individuele zaken die in de berichtgeving worden genoemd. Daaruit blijkt dat enkele van de genoemde tandartsen op dit moment niet kunnen worden doorgehaald in het BIG-register. Dat kan pas als tegen hen opnieuw een maatregel zou worden genomen in het land waar zij nu wonen en werken, of als zij zich opnieuw in Nederland zouden vestigen maar niet kunnen voldoen aan de Nederlandse registratie-eisen.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen