Reumafonds stimuleert internationale samenwerking

samenwerkingReuma houdt niet op bij de Nederlandse grens. Daarom wil het Reumafonds de komende jaren platforms ontwikkelen waarin de wereldtop van het reumaonderzoek bij elkaar wordt gebracht. Onderzoekers kunnen zo kennis delen en voortbouwen op elkaars resultaten. Ons doel: verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met reuma. In Nederland en daarbuiten.

Het Reumafonds wil aan het begin staan van nieuwe internationale samenwerkingsverbanden. Wij hebben de kennis in huis en de contacten met reumaonderzoekers en met buitenlandse fondsen om partijen echt bij elkaar te brengen. Wij zijn een ‘matchmaker’. En natuurlijk kan samenwerking in onderzoek pas echt van de grond komen als er financiering voor is. Ook hierin speelt het Reumafonds een belangrijke rol.

Het eerste internationale platform – jeugdreuma
De eerste ervaring met het financieren van een internationaal onderzoeksplatform deed het Reumafonds op met UCAN (Understanding Childhood Arthritis Network – netwerk om jeugdreuma te leren begrijpen). Toponderzoekers in het jeugdreumaonderzoek uit Canada, de VS, Groot-Brittannie, Italie en Nederland besloten enkele jaren geleden om gegevens over de behandeling van patienten met jeugdreuma samen te onderzoeken. Het doel: duidelijkheid over de veiligheid en het resultaat van behandelingen.

Succes smaakt naar meer – focus op artrose
Dankzij onze financiering van 1 miljoen euro kon in 2011 UCAN, met als cooerdinatiepunt het UMC Utrecht, echt van de grond komen. Het succes van UCAN – inmiddels is het netwerk uitgebreid met onderzoekers uit Duitsland, Slovenie en Singapore – is een stimulans voor het Reumafonds geweest om door te gaan met internationale samenwerking in onderzoek. In de komende jaren is artrose daarin een speerpunt.

Arthritis Research UK – de eerste gezamenlijke financiering
Arthritis Research UK is de belangrijkste Britse onderzoeksfinancier op het gebied van reumatische aandoeningen. De eerste contacten met Arthritis Research UK hebben wij in 2011 gelegd. De Britten stonden open voor samenwerking. Een concreet financieringsaanbod van het Reumafonds voor gezamenlijke onderzoeksprojecten zette de organisatie in beweging.

Arthritis Research UK had al een overeenkomst met de Britse Medical Research Council (MRC – medische onderzoeksraad) op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Dit is geneeskunde die weefsels – bijvoorbeeld kraakbeen – in het lichaam laat herstellen. De Britten kregen een ‘go’ voor een gezamenlijke financiering. Het Reumafonds droeg 1 miljoen euro bij, Arthritis Research UK 1 miljoen pond. Samen gelden van de MRC was er omgerekend 8 miljoen euro te vergeven aan onderzoeksprojecten.

Nederlands-Britse onderzoeksprojecten succesvolst
Van de zes ingediende Nederlands-Britse onderzoeksprojecten zijn er twee gefinancierd, een succespercentage van 33 procent. Ze gaan allebei over artrose. Van de 17 uitsluitend Britse projecten werden er 2,5 gefinancierd, een succespercentage van 15 procent. De kennis en kunde die Nederlandse onderzoekers inbrengen, zijn dus doorslaggevend geweest. Net als het Reumafonds is ook onze Britse partner Arthritis Research UK daar heel enthousiast over.

De twee Nederlands-Britse artroseonderzoeken
In samenwerking met de University of Swansea (Wales) gaan dr. Jos Malda en prof. dr. Rene van Weeren van UMC Utrecht met kraakbeenstamcellen en een 3D-printer kunstmatig kraakbeen maken dat dezelfde eigenschappen moet hebben als natuurlijk kraakbeen. Kraakbeenexperts prof. dr. Gerjo van Osch (Erasmus MC Rotterdam) en dr. Peter van der Kraan (Radboudumc Nijmegen) werken met diverse Britse toponderzoekers aan een gel met lichaamseigen stamcellen die voor herstel van kraakbeen moeten zorgen.

Samenwerking zorgt voor meer geld voor Nederlands onderzoek
Internationale samenwerking zorgt niet alleen voor beter onderzoek. Het gezamenlijk financieren van projecten betekent ook dat er meer geld beschikbaar komt voor Nederlandse onderzoekers. Zonder onze deelname was het Nederlandse deel van de Brits-Nederlandse artroseonderzoek niet gefinancierd. Ook zijn overheden en bedrijven eerder geneigd om te investeren in internationale projecten, waardoor er ook meer geld beschikbaar komt.

Internationale samenwerking gaat door
Het Reumafonds gaat door met internationale samenwerking om het verschil te maken voor mensen met reuma. Wij nemen al deel in een project van Horizon2020, een innovatietraject dat is opgezet door de Europese Commissie. Wij brengen de gegevens uit CHECK in, het grootste onderzoek naar het ontstaan van knie- en heupartrose, om het artroseonderzoek verder te brengen. Daarnaast werken we mee aan een ander groot internationaal project op het gebied van artrose. Ook zijn wij betrokken bij een groot Canadees overheidsproject voor reumaonderzoek.
Bron: Nieuwsbank.nl