Saltro gaat partnership aan met Roche Diagnostics

0
413

Op 9 oktober jl. hebben Saltro en Roche Diagnostics Nederland een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Saltro en Roche hebben de ambitie om onderscheidende doelen te bereiken voor de medische laboratoriumdiagnostiek vastgelegd in een meerjarig partnership. De focus ligt op het vergroten van de waarde van diagnostiek bij de huisarts en voor de patie?nt. Hierbij staan kwaliteit en service van de dienstverlening, kosteneffectiviteit en het bieden van de nieuwste diagnostische mogelijkheden, hoog in het vaandel.

Uitgangspunt van het partnership is het behalen van een win-win situatie vanuit de Triple Aim filosofie.

lab 4Beide partijen streven naar het ondersteunen van betere zorg door middel van diagnostiek en diagnostische informatie en door gelijktijdige focus op drie doelstellingen:

  1. het verbeteren van de gezondheid van patie?nten/clie?nten door effectieve diagnostiek in te zetten op het juiste moment en op de juiste plaats in de zorgketen;
  2. het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid en service van zorg;
  3. het terugdringen of tenminste beheersen van kosten en het verbeteren vankosteneffectiviteit.

Saltro en Roche Diagnostics willen deze doelstellingen bereiken op het gebied van ‘operational excellence’ en innovatie. In het kader van ‘operational excellence’ worden processen zo georganiseerd dat huisartsen en patie?nten/clie?nten de juiste diagnostiek op het juiste moment, op een kosten efficie?nte wijze geleverd krijgen. Onder innovatie wordt onder meer de samenwerking op het gebied van Point Of Care Test (POCT) verstaan. Saltro is koploper op het gebied van POCT in de eerste lijn en heeft de ambitie om het POCT aanbod uit te breiden tot een allround aanbod van POCT in de huisartsenpraktijk en op huisartsenposten, waarbij de kwaliteit op afstand gemonitord kan worden. Saltro en Roche Diagnostics zullen hierin als partners intensief samenwerken. Daarnaast wordt samengewerkt op het gebied van het breed beschikbaar maken van nieuwe diagnostische producten.

“Saltro is een innovatief diagnostisch centrum. De komende jaren gaan we diagnostiek steeds decentraler aanbieden. Roche Diagnostics is een uitstekende partner om dit samen mee te doen.” aldus Esther Talboom-Kamp, Voorzitter Raad van Bestuur Saltro.

Geoff Twist, General Manager Roche Diagnostics: “Saltro en Roche Diagnostics delen de visie dat diagnostiek een belangrijke en veelal bepalende rol speelt bij preventie van ziekte, het (vroeg) detecteren en correct diagnosticeren van ziekten. Met behulp van diagnostiek kunnen huisartsen en/of patie?nten snel en autonoom een inschatting maken van de ernst van de problematiek. Dit zorgt ervoor dat patie?nten de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment ontvangen.”

Bron: Saltro & Roche Diagnostics