Janssen-Cilag en patiënten dagen Achmea wegens nieuwe manier van inkoop geneesmiddelen

0
704

Het farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag (Janssen) wil dat zorgverzekeraar Achmea een nieuwe inkoopprocedure voor bepaalde dure geneesmiddelen in ziekenhuizen staakt. Dat vordert het bedrijf in een kort geding tegen Achmea, dat vandaag dient.

Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) heeft besloten in dit geding tussen te komen, aangezien ook volgens deze partij de inkoopprocedure onrechtmatig is, en met name de gevolgen ervan.

recht hamerAchmea heeft een inkoopprocedure ingericht waarbij op basis van de hoogte van de geboden korting een rangorde van geneesmiddelen wordt vastgesteld. Het gaat om geneesmiddelen voor de behandeling van reuma, psoriasis en de ziekte van Crohn. Artsen in de bij de inkoopprocedure aangesloten ziekenhuizen moeten zich aan die rangorde houden als ze deze geneesmiddelen willen voorschrijven. Janssen is producent van één van de betrokken geneesmiddelen.

Janssen vindt dat door deze procedure Achmea de voorschrijfvrijheid van de arts beperkt. Het gevolg hiervan is dat de patiënt mogelijk niet het geneesmiddel krijgt dat voor hem het beste is en waar hij recht op heeft.

Ria Bloemberg-Lubbers, manager relatiebeheer van de PVN, benadrukt vooral dat “de gemiddelde patiënt” niet bestaat en dat dit type inkoopbeleid de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt onder druk zet.

Verzekeraars hebben maar een zeer beperkte wettelijke mogelijkheid om het recht van de patiënt op geneesmiddelen te beperken. Dat kan alleen bij geneesmiddelen die identiek zijn. De wet staat niet toe dat ze dit ook doen bij geneesmiddelen die niet identiek zijn en verschillende werkzame stoffen bevatten. Dit is ook door de minister meerdere keren bevestigd. Dat is echter wel precies wat Achmea met deze inkoopprocedure doet. Omdat het hier gaat om geneesmiddelen met verschillende werkzame stoffen met verschillende eigenschappen, gaat Achmea bij de bepaling van de rangorde over een grens. Daarnaast overtreedt Achmea volgens Janssen ook aanbestedingsregels en de Geneesmiddelenwet.

“De inkoopprocedure van Achmea is ingegeven door kostenoverwegingen. Wij begrijpen heel goed dat Achmea op de kosten voor geneesmiddelen let. Het is ook de taak van de zorgverzekeraar om de zorgkosten en dus de zorgpremie laag te houden. Maar dan verbaast het ons dat Achmea alleen maar kijkt naar het percentage korting en geen oog heeft voor de belangen van de patiënt en voor de doelmatigheid van de behandeling. Het is nog maar de vraag of de inzet van het medicijn met de hoogste korting ook de meeste kosten in de zorg bespaart. Effectieve geneesmiddelen besparen immers ook kosten”, zegt Paul Korte, directeur van Janssen.

“Als Achmea de keuze gaat bepalen, wordt goedkoop duurkoop” zo vreest Ria Bloemberg-Lubbers.

Paul Korte: “Wij zijn als bedrijf continu bezig om door nieuwe geneesmiddelen de zorg te verbeteren. Daarnaast hebben we uiteraard oog voor goed en gepast gebruik van geneesmiddelen en voor de kosten van de zorg. Wij hebben voor psoriasis concrete eigen initiatieven die wij op korte termijn in de markt zullen introduceren. Waar we ook veel van verwachten is de zogenoemde biomarker waarmee vooraf kan worden aangetoond of een medicijn bij een individuele patiënt werkzaam is of niet. We hopen dat die test volgend jaar gebruikt kan gaan worden. Daarmee wordt verspilling voorkomen aangezien het medicijn alleen wordt toegediend als vooraf duidelijk is dat het werkzaam zal zijn. Dit soort initiatieven zijn naar onze mening veel slimmere manieren om de zorg op hoog niveau en tegelijk betaalbaar te houden.”