Meerderheid senioren heeft geen weet van gevolgen voor eigen thuissituatie

0
693

Ruim 60% van de ouderen in Nederland wil beter inzicht in de mogelijkheden en voorzieningen om langer thuis te kunnen wonen. Nog geen 30% van de respondenten weet wat de veranderingen in de wetgeving over langdurige zorg betekenen voor hun eigen thuissituatie. Een kleine 60% is niet optimistisch over de geschiktheid van de huidige woning om er op hogere leeftijd te blijven wonen. Dat blijkt uit onderzoek van ThyssenKrupp Encasa in samenwerking met belangenbehartiger voor senioren ANBO, de afdeling Health Evidence van de Radboud Universiteit Nijmegen, Liever Thuis! en Etac. Ruim 11.000 respondenten in de leeftijd van 50 jaar tot 80+ gaven antwoord op vragen over gezondheid, langer thuis wonen, aanpassingen in huis en de bijbehorende budgetten.

ouderen zorg verpleegsterNoodzaak informatie over langdurige zorg
Seniorenorganisatie ANBO merkt dat veel senioren niet goed geïnformeerd zijn over wat er voor hen gaat veranderen op het gebied van de langdurige zorg. Uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, met informele hulp waar het kan en professionele hulp waar het moet, aldus ANBO. Directeur Liane den Haan: “Met nog maar 100 dagen voordat de Wmo 2015 ingaat, is het van groot belang dat de overheid en gemeenten zorgen dat mensen goed op de hoogte zijn van alle veranderingen en de beschikbare voorzieningen en vergoedingen. Pas als mensen duidelijkheid hebben, kunnen zij zich voorbereiden op het langer zelfstandig thuiswonen.”

Aangezien het onderzoek is uitgezet onder doorgaans goed geïnformeerde ANBO-leden, vermoedt de belangenbehartiger dat het percentage ouderen dat onvoldoende zicht heeft op de toekomstige situatie, onder de volledige seniorenpopulatie nog hoger ligt.

Eigen woning
Senioren zijn er overigens niet op tegen om langer thuis te wonen. Van de respondenten geeft driekwart aan tevreden te zijn over de huidige woonsituatie. Ongeveer tweederde van de ondervraagden twijfelt echter of de woning op hogere leeftijd nog passend is. Senioren met een eigen woning vinden die geschikter om te blijven wonen op hoge leeftijd dan mensen die in een huurwoning of in een zorginstelling wonen. “Dat is een duidelijk signaal voor de overheid, hoe vervelend ook. Er is nog veel ‘reparatiewerk’ aan de winkel in de sectoren waar de overheid invloed op heeft”, aldus Rob de Haan van ThyssenKrupp Encasa, de initiatiefnemer van het onderzoek.

Oplossingen om thuis te blijven wonen
Gevraagd naar welke oplossingen nodig zijn om langer thuis te kunnen blijven wonen, wordt huishoudelijke hulp door ongeveer vier van de vijf respondenten genoemd. Twee op de vijf vermeldt domotica, thuiszorg en mobiliteitsoplossingen als rollators, scootmobielen en trapliften. Aanpassingen aan de woning of de sanitaire voorzieningen worden aanmerkelijk minder genoemd: respectievelijk rond de 20 en 30%.

Eigen bijdrage niet duidelijk
Veel senioren zijn bereid extra te betalen voor ondersteuning, aanpassingen en technologie om langer thuis te kunnen wonen. Zo wil ruim de helft extra betalen voor huishoudelijke hulp. Ook voor mobiliteitsoplossingen, maaltijdservice, domoticatoepassingen en thuiszorg (persoonlijke verzorging en verpleging*) wil men zelf bijdragen: deze oplossingen scoren alle rond de 40% in het onderzoek.

Gemiddeld willen mensen, afhankelijk per dienst, maandelijks zelf een kleine 40 euro tot 95 euro extra bijdragen. Bijna driekwart van de respondenten is bereid om extra te betalen voor medische diensten en hulpmiddelen. Ongeveer 6 op de 10 respondenten is bereid extra te betalen voor specifieke medische hulpmiddelen. Het is niet duidelijk of ouderen een reëel beeld hebben van hun eigen bijdrage. De daadwerkelijke kosten zijn inkomensafhankelijk en verschillen per gemeente. ANBO raadt ouderen dan ook aan bij hun gemeente na te gaan voor welke vergoedingen zij in aanmerking komen. Het particulier afnemen van diensten kan in bepaalde gevallen zelfs goedkoper uitpakken, aldus de belangenbehartiger.

 De volledige uitkomsten van het onderzoek zullen officieel gepresenteerd worden op Liever Thuis! , op 27 oktober in Eindhoven.

Bron: Liever Thuis Beurs