Flinke impuls voor zorginnovatie op Brightlands Maastricht Health Campus

0
453

De Brightlands Maastricht Health Campus ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Er komt een nieuw markant gebouw, Mosae Vita, hét visitekaartje van de campus. Dit wordt een broedplaats voor zorginnovaties van patiënt, huisarts, specialist, wetenschapper en ondernemer samen. Daarnaast krijgt het gebied een facelift om de campus als zodanig meer uitstraling te geven met ontmoetingsplekken in een parkachtige omgeving.

Een en ander is vandaag gezamenlijk bekend gemaakt door de grondleggers van de campus; de Universiteit Maastricht (UM), azM/Maastricht UMC+ en de Provincie Limburg, evenals de gemeente Maastricht.

mosae vitaMosae Vita
Mosae Vita is een innovatief concept gericht op het gezond houden en gezond maken van de Limburgse bevolking. Mosae Vita is dus veel meer dan een gebouw. Het is een nieuw concept waaruit door een wisselwerking met het zorgveld (patiënten, huisartsen, specialisten, wetenschappers en ook mkb-bedrijven)  zorginnovaties voortvloeien. Burgers kunnen hier straks kennis en kunde ophalen om dit toe te passen in hun dagelijks leven. De filosofie achter Mosae Vita is de aandacht in de gezondheidszorg te verleggen van gezond maken naar gezond blijven door bijvoorbeeld adviezen op het gebied van leefstijl, voeding en beweging. Het wordt een ‘levend lab’ waar nieuwe vindingen meteen getest en daarna te gelde gemaakt kunnen worden. De verwachting is dat Mosae Vita nieuwe arbeidsplaatsen oplevert, dat er nieuwe bedrijven door ontstaan en het concept enkele honderden indirecte banen creëert. Als alles volgens plan loopt wordt Mosae Vita in 2017 geopend.

Het beoogde nieuwe gebouw wordt met een uitgesproken architectuur het hart van campus. De campusorganisatie gaat een belegger zoeken voor de financiering. Er is al een voorlopig ontwerp gemaakt, maar dat wordt verder uitgewerkt. De provincie financiert de voorbereidingskosten voor en stopt – mogelijk met partners – geld in een huurgarantiefonds om beleggers te interesseren. Er zijn al meerdere huurders. Daarnaast hebben ook TNO, Nutricia, Vermaat Groep, Medtronic en Motek Medical interesse getoond in samenwerking.

Voorzitter Guy Peeters van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+: ,, Mosae Vita staat voor een gezond leven voor alle Limburgers! Door met verschillende partijen samenwerking te zoeken, zijn we als Maastricht UMC+ in staat onze kennis en kunde ten aanzien van gezondheid en gezond leven, te vertalen naar praktische waarde voor de Limburgse bevolking. Dat draagt ook bij aan het op lange termijn betaalbaar houden van de zorg. Bovendien geeft het de economie een impuls door het creëren van werkgelegenheid en het verbeteren van het vestigingsklimaat.”

,,Dit past precies in de Limburgse zorgagenda,” reageert gedeputeerde Peter van Dijk van Welzijn en Zorg. ,,Met het doorontwikkelen van deze campus dragen we bij aan een gezonde Limburgse bevolking. Het is van belang dat Mosae Vita toegankelijk wordt voor alle mensen en dat wordt samengewerkt met de andere campussen.” Gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken: ,,De campus moet niet alleen voor de huidige bewoners en gebruikers aantrekkelijker worden gemaakt, maar vooral ook voor nieuw te vestigen bedrijven en instellingen.”

Gebiedsontwikkeling
UM, azM/MUMC+, provincie en gemeente onderschrijven een structuurvisie waarin de komende jaren het campusterrein onder handen wordt genomen. De huidige locatie is gedateerd en moet op de schop. Dit gebeurt in twee fasen. Eerst wordt in de komende vier jaar de openbare ruimte van de campus aangepakt. In het hart van de campus komt onder andere een park dat wordt ingericht om ontmoetingen, inspiratie, buitenactiviteiten en sport te stimuleren.De kosten van de eerste fase bedragen een kleine € 10 miljoen. Voor de tweede fase hebben partijen de intentie om nadere plannen te ontwikkelen om de nog braakliggende terreinen op de Brightlands Maastricht Health Campus te ontwikkelen tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven en instellingen.

Wethouder Gerdo van Grootheest: ,,We willen van de campus een levendige, groene en dynamische omgeving maken waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Een uitnodigende openbare ruimte werkt stimulerend. De transformatie hiervan is dus cruciaal en zal door de gemeente, in samenwerking met onze partners, al in de eerste fase uitgevoerd worden.”

Campus
De Brightlands Maastricht Health campus is nu al een kweekvijver voor nieuwe vindingen op het gebied van gezondheidszorg. Zo wordt al langjarig baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van suikerziekte (de Maastricht Studie). Sinds vorig jaar wordt er met zeer sterke scanners (Scannexus) onderzoek gedaan naar menselijk gedrag en hersenziekten als Alzheimer, Parkinson en multiple sclerose (MS).

De komst van drie nieuwe onderzoeksgroepen met hoogleraren zet de Brightlands Maastricht Health Campus op de kaart als plaats waar research excellentie en technische faciliteiten samen komen. Op en rond Brightlands Maastricht Health Campus wordt in de komende jaren voor enkele honderden miljoenen geïnvesteerd in research & development. Naast de investering in R&D wordt samen met Medtronic geïnvesteerd in een toonaangevend trainingsfaciliteit waar cardio vasculaire specialisten worden getraind in de laatste nieuwste operatietechnieken. Er komen inmiddels bezoekers uit de hele wereld op af. Daarnaast werkt Maastricht UMC+ momenteel aan een grote uitbreiding van het ziekenhuis (€ 90 miljoen) met onder meer een nieuw OK-complex, MRI-centrum, laboratoria en werkplekken. De Universiteit Maastricht is onlangs gestart met een totale herbouw van het universitair sportcentrum waar niet alleen gesport kan worden maar wat ook  een van de ontmoetingspunten kan worden voor al die mensen die dagelijks op de Brightlands Maastricht Health Campus komen. Van het  sportcentrum kunnen straks niet alleen studenten maar ook scholen en verenigingen gebruik gaan maken.

Bron: Limburg