Verbinden, vergelijken, samenwerken: Siemens introduceert cloud-gebaseerd netwerk voor gezondheidszorg

Big-DataRSNA 2014: Gebouw Zuid, Hal A, Stand 1934

  • Evaluatie van data van medische apparatuur om efficiënter gebruik mogelijk te maken
  • Dosisbewaking voor scanners
  • Beveiligde gegevensuitwisseling tussen specialisten

Zorgspecialisten met elkaar verbinden en de bruikbaarheid van de schat aan medische beeldvormende gegevens verbeteren – dat is het doel van “teamplay”, de nieuwe oplossing van Siemens Healthcare. Dit cloud-gebaseerde netwerk1 helpt ziekenhuizen en zorgspecialisten met elkaar in verbinding te komen, zodat zij gegevens kunnen uitwisselen en hun kennis kunnen delen. Binnen ziekenhuizen maakt “teamplay” het mogelijk om de enorme hoeveelheid informatie die door beeldvormende apparatuur wordt gegenereerd, zoals de benutting van scannercapaciteit, de duur van medische onderzoeken of stralingsdoses, te evalueren en de cijfers te vergelijken met eigen en externe referentiewaarden. Dit betekent dat beeldvormende apparaten vrijwel real time kunnen worden geanalyseerd en dat aan de hand van de resultaten het gebruik van die apparaten kan worden geoptimaliseerd. Omdat “teamplay” geschikt is voor tablets, laptops en PC’s, hebben leden van het netwerk flexibel toegang tot de informatie, mits ze de juiste autorisatie hebben.

“Met producten van Siemens Healthcare worden over de hele wereld circa 200.000 patiënten per uur gediagnostiseerd en behandeld. Tijdens het proces genereren onze klanten een enorme hoeveelheid data, maar momenteel kunnen ze slechts een fractie van de informatie gebruiken,” aldus Arthur Kaindl, CEO van de SYNGO Business Unit van Siemens Healthcare. “Teamplay’ is bedoeld om hen te helpen deze data te combineren, te analyseren en uit te wisselen met andere specialisten. Zo vormen de gegevens de basis voor snelle en gedegen besluitvorming.” Een eenvoudig te installeren DICOM-applicatie verbindt de gebruiker met het “teamplay”-gebruikersnetwerk. De voor de evaluatie relevante gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld, alvorens ze naar de “teamplay”-cloud worden verstuurd, waar de data met de juiste autorisatie op elk gewenst tijdstip toegankelijk zijn.

Op de “teamplay”-startpagina krijgen gebruikers direct toegang tot de informatie die zij willen lezen: hoeveel patiënten zijn er onderzocht, en hoe lang duurde het onderzoek gemiddeld? Wat was de capaciteitsbenutting per modaliteit of per scanner? Hoeveel tijd verstreek er tussen de individuele onderzoeken? “Teamplay” geeft in grafische vorm antwoorden op deze en andere vragen. Ook kunnen doelwaarden voor deze parameters worden gedefinieerd, met directe weergave van eventuele afwijkingen. Hierdoor kunnen klanten hun apparaten efficiënter gebruiken en weloverwogen beslissingen nemen. Bij screenings op longkanker bijvoorbeeld, onlangs in de VS aanbevolen als preventieve medische controle, kan “teamplay” snel helpen bepalen of een ziekenhuis voldoende capaciteit aan CT-scanners heeft om de verwachte extra hoeveelheid scans uit te voeren.

Het netwerk kan ook worden gebruikt om de door de medische apparaten toegepaste doses te monitoren. Ook dit is voor ziekenhuizen een randvoorwaarde voor het uitvoeren van screeningsonderzoeken naar longkanker.2 Zoals bij alle onderzoeken waarbij ioniserende straling wordt toegepast, is het van essentieel belang dat de redelijkerwijs laagst mogelijke dosis wordt gebruikt. “Teamplay” kan continu de toegepaste dosis monitoren, onderverdeeld naar de onderzochte lichaamsdelen. Ook hier kunnen doelwaarden worden gedefinieerd en afwijkingen duidelijk zichtbaar worden gemaakt.

“Teamplay” ondersteunt radiologen door beelden3 en resultaten veilig en geanonimiseerd ter beschikking te stellen aan andere artsen over de hele wereld, zodat hun expertise kan worden benut. Dit betekent ook dat radiologen, doorverwijzende artsen en behandelende artsen resultaten snel en eenvoudig onderling kunnen delen, zodat de partijen die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt toegang hebben tot alle relevante patiëntinformatie.

1 Randvoorwaarden zijn o.a.: Internetverbinding met klinisch netwerk, DICOM-compatibiliteit, voldoen aan minimale hardware-eisen, en het naleven van de plaatselijk geldende regelgeving op het gebied van databeveiliging.