Regie over eigen gezondheid en welzijn door uniek zorgconcept

angstParnassia Groep investeert in Sense Health, een toonaangevend bedrijf op het gebied van mobiele gezondheidszorg (mHealth), om techniek en therapie te combineren. Samen hebben zij een uniek concept ontwikkeld: Goalie. Op basis van geavanceerde en gebruiksvriendelijke sensortechnologie op de smartphone, krijgen patiënten met een depressie of angststoornis inzicht in hun gedrag, gemoedstoestand en de effecten op hun (geestelijke) gezondheid. Goalie ondersteunt bij het behalen van doelstellingen voor een gezonde leefstijl en structuur. Hierdoor kan een psychisch probleem of een terugval snel herkend, voorkomen en aangepakt worden. Een zorgconcept dat samen met patiënten en behandelaars is ontwikkeld.

Visie
De ontwikkeling past volledig in de visie om vanuit de herstelgedachte te werken waarbij patiënten de regie pakken over hun gezondheid. Daarnaast zet Parnassia zich al enkele jaren succesvol in op e-health met als doel de kwaliteit van zorg te borgen en kosten te verlagen. Stephan Valk, voorzitter Raad van de Bestuur van Parnassia Groep, is enthousiast over de samenwerking: “Er verandert veel in de zorg en samenwerking met een innovatieve partij op het gebied van mHealth helpt ons deze uitdagingen daadkrachtig aan te gaan.”

Toekomstige innovaties
Pilots hebben aangetoond hoe producten van Sense Health de behandeling optimaliseren. Het wordt nu tijd voor uitbreiding zodat deze en toekomstige innovaties voor grote groepen patiënten bereikbaar worden. Om deze reden intensiveren beide partijen de samenwerking. Valk zegt: “Wij gaan investeren in verdere productontwikkeling voor zowel de ggz als andere zorgdomeinen. Een belangrijke ontwikkeling voor de gezondheidszorg, waar veel instellingen profijt van kunnen hebben. Wij streven ernaar in de toekomst ook partijen buiten de Parnassia Groep van deze techniek te laten profiteren.”

Techniek voor controle over eigen gezondheid en welzijn
Jan Peter Larsen, algemeen directeur van Sense Health, vult aan: “Sense Health heeft als doel techniek te ontwikkelen die mensen helpt om controle te nemen over hun eigen gezondheid en welzijn. Het feit dat een toonaangevende partij als Parnassia Groep samen met ons wil investeren in mHealth bevestigt de toegevoegde waarde van onze techniek. Met deze strategische samenwerking vergroten wij onze slagkracht. Wij zullen inzetten op productontwikkeling met als doel de zorg verder te moderniseren en klantgerichter te maken.”

Hoe werkt Goalie?
Goalie brengt automatisch dag-nachtritme, beweging en geplande activiteiten in beeld. Daarnaast herinnert het de gebruiker aan eetmomenten en vraagt Goalie een aantal keren per dag via een emoticon aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Door het in kaart brengen van gedrag, structuur en (geestelijke) gezondheid, en actief hierop 24/7 te coachen, krijgt de gebruiker inzage en hulp om zelf een betere dagstructuur aan te leren, een gezondere leefstijl eigen te maken en psychische klachten aan te pakken. Daarnaast geeft het de behandelaar veel meer inzage in de patiënt tussen de consulten door.

Meer informatie?
www.parnassiagroep.nl

www.sense-health.com of www.getgoalie.com