Lectoraat gaat onderzoek doen naar nieuwe rolverdeling in de zorg en welzijn

0
550

Lectorale rede Lilian Linders
Op 12 december 2014 spreekt Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Social Work bij Fontys Hogeschool Sociale Studies haar lectorale rede uit: ‘De dynamiek van Social Work. Het gewone onder een vergrootglas’.

De transities en transformaties in de zorg vragen om herpositionering van professionals, burgers en de overheid (gemeente) . Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn en dat van anderen om hen heen. Professionals worden geacht de regie over het ondersteuningsproces te delen met de burger en diens informele steunsysteem. Dit betekent dat alle spelers in het veld – gemeenten, professionals, burgers met een ondersteuningsbehoefte, mantelzorgers, vrijwilligers en buren – andere rollen ten opzichte van elkaar moeten innemen. Fontys Hogeschool Sociale Studies wil actief bijdragen aan de belangrijke vraagstukken die ontstaan door deze verschuiving in focus.

Lilian LindersPublicatie
Voorafgaand aan de lectorale rede presenteert Lilian Linders de publicatie van de kenniskring Wmo werkplaats Noord-Brabant Fontys getiteld ‘De kunst van het laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie’. Op basis van dit boek zal een debat plaatsvinden over de rolverwarring die tijdens deze herpositionering ontstaat.

Vervolgens presenteert Lilian Linders in haar rede hoe het lectoraat op basis van deze herpositionering haar onderzoek inricht.

Bron: Fontys