Tijdelijke opnamestop longafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

0
410

Op 1 van de 2 longafdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is bij een aantal patiënten de darmbacterie VRE vastgesteld. Deze bacterie is meestal niet ziekmakend, maar ernstig zieke mensen kunnen er soms een infectie door krijgen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft besloten als voorzorgsmaatregel een van de longafdelingen tijdelijk te sluiten. Verdere verspreiding van de bacterie kan zo worden voorkomen.

De zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat gewoon door, ook voor alle longpatiënten. De patiënten die nu nog op de te sluiten longafdeling liggen, worden onder extra hygienemaatregelen verzorgd. De kans dat zij een infectie met deze bacterie krijgen, is zeer gering en werkzame antibiotica zijn in dat geval beschikbaar.

Vancomycine resistente enterokokkenMochten er nieuwe longpatiënten moeten worden opgenomen dan kunnen die op andere afdelingen van het ziekenhuis terecht. Bezoekers en andere patiënten kunnen gewoon naar het ziekenhuis komen en hoeven geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis meldde al eerder dat het bij patiënten op een van de longafdelingen de VRE-bacterie had geconstateerd. Het heeft hierop direct onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt nu dat er nog meer patiënten van deze afdeling drager van deze VRE bacterie zijn. De sluiting van de betreffende longafdeling is een middel om verdere verspreiding tegen te gaan.

Wat is VRE?
Vancomycine resistente enterokokken (VRE’s) behoren tot de groep bijzondere micro-organismen (bacteriën). Ze zijn ongevoelig geworden voor het antibioticum vancomycine. De bacterie komt niet alleen voor in het ziekenhuis maar wordt regelmatig gevonden in het maag-darmstelsel bij gezonde personen buiten zorginstellingen. VRE-bacterien zorgen zelfden voor ernstige infecties en dan alleen bij ernstig zieke patiënten. De VRE-bacterie kan behandeld worden met antibiotica, alleen werkt het antibioticum dat standaard gegeven zou worden (vancomycine) niet. Het ziekenhuis heeft echter andere antibiotica beschikbaar waarmee mogelijke infecties behandeld kunnen worden.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio
’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar een breed palet van voortreffelijke zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. Samenwerken met zorgpartners in de regio en in de zorgketen staat bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis bovenaan. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.

Bron: JBZ