Klacht werknemers Ambulance Amsterdam gegrond bevonden door Inspectie SZW

Array

AmsterdamAbvakabo FNV wil dat directie Ambulance Amsterdam opstapt
Werknemers van ambulancezorg Amsterdam en vakbond Abvakabo FNV hebben deze week gelijk gekregen van de Inspectie SZW in een officiële reactie op hun klacht over de arbeidsomstandigheden. Zij voelen zich eindelijk gehoord en gekend door de uitslag van het zorgvuldig verrichte onderzoek. Meerdere keren had de bond namens de medewerkers al aan de bel getrokken bij de directie en het bestuur van Ambulance Amsterdam en de wethouder Zorg, waarin onder meer het vertrek van de directie werd geëist. Omdat die niet handelden, heeft de bond afgelopen oktober een rapport ingediend bij Inspectie SZW met verontrustende meldingen van medewerkers die invloed kunnen hebben op de veiligheid van zowel patiënten als werknemers. Overwerk, een hoge werkdruk en werken met verouderd materiaal komen bijvoorbeeld regelmatig voor.

“Met de uitslag van dit rapport wordt duidelijk dat er al heel lang veel mis is bij Ambulance Amsterdam en dat de werkomstandigheden en kwaliteit van de zorg alsmaar verslechteren”, aldus Fred Seifert, bestuurder Abvakabo FNV. “Nu de Inspectie een formele waarschuwing heeft gegeven en regelmatig controle zal uitvoeren, is er hoop dat dit op korte termijn eindelijk tot verbeteringen zal leiden. Aangezien er al lang veel mis is en wij regelmatig aan de bel hebben getrokken, is duidelijk dat deze directie hiertoe niet in staat is en dringend moet worden vervangen. Samen met de leden dringen we bij eigenaar AMC en de toezichthoudende Wethouder Zorg er nogmaals op aan dat de directie moet worden vervangen en we zullen dit op de voet blijven volgen.”

Rapport
Het rapport dat Abvakabo FNV bij de Inspectie had ingeleverd met het verzoek tot een gedegen onderzoek, bevatte misstanden die medewerkers via een meldpunt konden doorgeven. Het algemene beeld dat hieruit kwam, is dat werknemers hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid en het herstel van patiënten. Uit het meldpunt blijkt dat er veel mis is met materiaal, paraatheid en inzet van ambulances. Bovenal lijdt het personeel onder de hoge werkdruk. Abvakabo FNV heeft alle inkomende klachten gebundeld in een beknopt verslag en deze in oktober aangeboden aan de Inspectie met het dringende verzoek om in te grijpen.

 

Voorbeelden van meldingen

•       87% van de melders geeft aan dat de voorgeschreven aanrijtijden niet altijd worden gehaald.

•       Uit het jaarverslag 2013 van Ambulance Amsterdam blijkt dat de tijdigheid van het spoedvervoer niet voldoet aan de landelijke norm. Het materiaal is in veel gevallen verouderd.

•       De hartapparatuur van inmiddels 14 jaar oud verzendt geen cardiogrammen meer, waardoor de behandeling van een patiënt vertraging oploopt.

•       Er zijn veel klachten over werktijden: zo zou herhaaldelijk de norm van de Arbeidstijdenwet (ATW) worden overschreden, vooral wat betreft het pauzeren.

•       Werknemers worden geregeld gedwongen tot overwerk.

 

Het volledige rapport is te downloaden via:

 

http://www.abvakabofnv.nl/3944/419044/202230/rapport-ambulance-amsterdam

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen