Duidelijkheid voor mensen met zware zorg

Array

wet-WMOMensen voor wie op voorhand duidelijk is dat zij hoogstwaarschijnlijk recht hebben op zorg uit Wet langdurige zorg – vallen per 1 januari direct onder de Wlz. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Deze mensen voldoen aan drie voorwaarden. Zij krijgen nu zorg uit de AWBZ en hebben zich gemeld bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. Daarnaast voldoen zij volgens cliëntorganisaties Per Saldo, Ieder(in) en NPCF aan het profiel voor de Wlz. Voor al deze cliënten geldt dat het CIZ zal besluiten hen in 2015 toegang te geven tot de Wlz zodat zij niet langer in onzekerheid zitten. In 2015 volgt een definitieve beslissing.

Mensen centraal in de zorg
‘Laten we in de zorg mensen centraal zetten’, aldus Van Rijn. ‘Het is mijn doel dat mensen die nu al zware zorg krijgen zo min mogelijk van deze hervorming merken’. Tot nu toe zijn er 300 mensen waarvoor geldt dat zij hoogstwaarschijnlijk onder de Wlz zouden (moeten) vallen.

Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die vanwege een (somatische of psychogeriatrische) aandoening, beperking (verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke) handicap een blijvende behoefte hebben aan permanente toezicht en zorg. De wet vervangt de AWBZ en streeft die op een aantal belangrijke punten voorbij.
Bron: VWS

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen