Onzorgvuldige handelswijze van Zorginstituut noopt patiëntenvereniging tot Wob-verzoek

Non-communicatie door Zorginstituut en buiten-reglementair opschorten van advies aan VWS zorgt ervoor dat PDS-patiënten een passende medische behandeling wordt onthouden
De Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is verbijsterd. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) kan maar niet tot een vergoedingsadvies komen richting VWS m.b.t. het enige medicijn dat eindelijk beschikbaar is voor patiënten met een onbehandelbare vorm van het Prikkelbare Darm Syndroom met constipatie (Obstipatie PDS of PDS-C). Omdat het onduidelijk is waarom ZIN niet binnen haar reglement tot een advies komt en hier niet transparant over is, heeft de PDSB nu een Wob-verzoek ingediend. Door buiten-reglementair gedraal door ZIN, blijft de groep PDS-C-patiënten onnodig lang een passende behandeling onthouden.

dossierLinaclotide is het eerste en enige medicijn dat in Europa specifiek is geregistreerd voor PDS-C. Het is bewezen effectief voor zowel de pijnklachten als de constipatieklachten. Het is al goedgekeurd door de Amerikaanse en Europese registratieautoriteiten en wordt reeds vergoed in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland, Spanje, Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk. ZIN zou eind oktober al een advies geven richting VWS m.b.t. de vergoedingsaanvraag van linaclotide. ZIN heeft toen ook al te kennen gegeven de wetenschappelijke visie van de Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) te zullen negeren. Haar wetenschappelijke adviesraad (WAR) is het hier voor het eerst in de geschiedenis(!) kennelijk niet mee eens en nu kan ZIN niet binnen haar reglement tot een vergoedingsadvies komen richting VWS.

 

De PDSB ziet heel duidelijk de behoefte aan het nieuwe medicijn, omdat dit niet te vergelijken is met bestaande middelen tegen verstopping zoals macrogol. Deze zijn niet ziektespecifiek en bij PDS onvoldoende effectief.

Ook heeft de NVMDL het Zorginstituut eerder al laten weten dat er grote behoefte bestaat aan linaclotide, omdat de kwaliteit en de uitkomsten van de klinische studies onbetwist en in dit veld uniek zijn.

 

Onbegrijpelijk, deze onzorgvuldige handelswijze van ZIN”, aldus PDSB-woordvoerder Fien Stellingwerff Beintema – Blok: ”Het is ons door gebrek aan communicatie van ZIN volkomen onduidelijk waarom er maar geen advies komt aan de Minister en daarom doen wij nu een Wob-verzoek. Onze patiënten wachten nu onnodig op dit nieuwe middel. Wij krijgen steeds meer berichten van PDS-patiënten die linaclotide inmiddels uit het buitenland betrekken. Er is eindelijk een effectief medicijn beschikbaar voor mensen die lijden aan een ernstige vorm van PDS-C en nu laat ZIN, door haar buiten-reglementair getreuzel deze chronische patiënten onnodig in de kou staan. Dat is onacceptabel!”

 

Over Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

PDS valt onder de zogenaamde functionele buikklachten en is de meest voorkomende chronische darmstoornis. Het wordt ook wel spastische darm, spastisch colon of Irritable Bowel Syndrome genoemd. De voornaamste klachten zijn buikpijn (vaak hevig), een opgeblazen gevoel, winderigheid, een opgezette buik, diarree en/of verstopping. Naar schatting 100.000 Nederlanders lijden aan een ernstige vorm van het Prikkelbare Darm Syndroom.

Binnen PDS is er een groep die vooral last heeft van constipatie (PDS-C) en een groep die vooral last heeft van diarree (PDS-D). PDS gaat vaak gepaard met vermoeidheid en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Vooral het sociale leven wordt belemmerd. PDS-patiënten ervaren vaak onbegrip en maatschappelijke problemen.

 

PDS is lastig te behandelen. Momenteel is er geen bewezen effectief medicijn in Nederland beschikbaar. Voor de pijn worden nu meestal pijnstillers en krampwerende middelen voorgeschreven en voor de ontlastingsproblemen meestal laxantia of anti-diarree middelen. Deze middelen werken echter vaak niet of onvoldoende en geven vaak ook nog meer pijn en/of gasvorming. Dientengevolge is slechts minder dan de helft van de patiënten (42%) tevreden met de medicatie. Patiënten met PDS die alles hebben geprobeerd zonder resultaat, worden vaak doorverwezen naar een MDL-arts. Deze beperkte groep patiënten heeft grote medische behoefte aan een bewezen effectieve behandeling die de klachten wel echt kan verminderen.

 

Over de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB)

De Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging is de Nederlandse patiëntenvereniging voor iedereen die te maken heeft met PDS-klachten. Doel van de PDSB is mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de aandoening, door onder andere voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Zie www.PDSB.nl.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen