Alle medisch specialisten JBZ voortaan in één bedrijf

Op 1 januari 2015 zullen alle specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaan samenwerken in een nieuwe organisatie, de Bossche Specialisten Coöperatie UA. Hierdoor verbetert de samenhang in de besturing van ons ziekenhuis. De komst van de coöperatie heeft geen gevolgen voor de patiënten en vrijwel al het personeel.]

De voornaamste reden voor deze verandering is dat per 1 januari 2015 de (tot dan toe) gescheiden budgetten van ziekenhuis en specialisten worden samengevoegd. Er ontstaat 1 gezamenlijk tarief voor de geleverde zorg.

jeroen-boschBelangrijk is dat ziekenhuis en medisch specialisten hun doelen afstemmen en dat moet leiden tot de beste zorg. Voor het behoud van hun zelfstandig ondernemerschap moeten de specialisten zich anders gaan organiseren.

In heel Nederland zoeken de specialisten naar de beste oplossing. De artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kiezen ervoor om zich vanaf 1 januari 2015 te organiseren in een medisch specialistisch bedrijf. Deze noemen zij de Bossche Specialisten Coöperatie U.A. Hierin zijn alle 256 specialisten van ons ziekenhuis georganiseerd. Dat is bijzonder omdat zowel de vrijgevestigden als de artsen in loondienst zich hieraan verbinden.

De Raad van Bestuur en de specialisten willen met de oprichting van de coöperatie de kwaliteit van de zorg verbeteren. De coöperatie bepaalt samen met de Raad van Bestuur het integrale beleid van het ziekenhuis. Samen richten zij zich op de verbetering van de kwaliteit, veiligheid, strategie en beleid van het ziekenhuis en de zorg. (Uiteraard met inachtneming van de wettelijke verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur).

Het bestuur wordt efficiënter. Vanaf 1 januari kent ons ziekenhuis slechts 1 organisatie van medisch specialisten en worden de 2 huidige organisaties opgeheven. De oude zijn de Stafmaatschap (SMS) van de vrijgevestigde specialisten en de Vereniging Medische Staf (VMS) van alle specialisten. De besluitvorming zal vanaf 1 januari ook slagvaardiger zijn omdat voortaan slechts 2 in plaats van 3 partijen beslissen over de toekomst van de zorg. Belangrijk is dat de artsen zelf ook besluitvaardiger zijn omdat zij vanaf 1 januari in 1 organisatie samenwerken

Beide partijen hebben het afgelopen jaar in goede harmonie gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe medische coöperatie. Zij hebben de handen ineen geslagen en vastgesteld dat zij goed kunnen samenwerken. Ook beseffen zij dat zij elkaar nodig hebben en dezelfde doelen nastreven namelijk: het leveren van optimale zorg. Samenwerking is voor zowel de Raad van Bestuur als de coöperatie een must..

De patiënten zullen niets merken van deze verandering. De zorg gaat gewoon door. Dit geldt ook voor vrijwel alle medewerkers. Uitzondering vormt de kleine groep medewerkers die nu in dienst zijn van de maatschappen. Zij worden persoonlijk geïnformeerd.

Het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie UA wordt gevormd door:
Mike Korst, radioloog (voorzitter huidige Vereniging Medische Staf) – Vrijgevestigd
Maarten van Wijk, anesthesioloog (voorzitter huidige stafmaatschap) – Vrijgevestigd
Linda Kemink, internist (voorzitter werkgroep MSB) – Vrijgevestigd
Arjan Plat, orthopeed (voorzitter werkgroep verdeelmodel) – Vrijgevestigd
Peter van ‘t Sant, klinisch chemicus (lid huidig bestuur VMS) – dienstverband
Hubert Prins, chirurg – Vrijgevestigd
Miriam Moviat, intensivist – SOZ

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar een breed palet van voortreffelijke zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. Samenwerken met zorgpartners in de regio en in de zorgketen staat bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis bovenaan. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.

Recente artikelen