Unieke kijkoperatie alvleesklierkanker OLVG biedt patiënt veel voordelen

0
1245

Complexe laporoscopische operatie inmiddels vaak toegepast in het OLVG
Op 25 april van dit jaar vond in het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) een bijzondere operatie plaats. Chirurgen Sebastiaan Festen en Michael Gerhards deden met succes de eerste en volledige kijkoperatie van de alvleesklier en de twaalfvingerige darm in Nederland. De afgelopen maanden voerde het ziekenhuis meerdere van deze unieke operaties uit. Daardoor is deze ‘laparoscopische Whipple’ – zoals de operatie ook wel heet – nu een reële optie voor patiënten met een tumor in of rond de kop van de alvleesklier.

kijkoperatieBij een Whipple-operatie worden via een kijkoperatie de galblaas, de twaalfvingerige darm, een deel van de alvleesklier waar de tumor zit, een deel van de galwegen, de lymfeklieren rondom het operatiegebied en de maagportier of pylorus verwijderd. In plaats van een grote buiksnede doen de chirurgen deze complexe operatie nu via enkele kleine sneetjes.

Voordelen voor patiënten
De voordelen ten opzichte van de traditionele benadering zijn velerlei. De wond is kleiner en de behandeling minder ingrijpend. Daardoor treedt in de regel minder bloedverlies op en bestaat minder kans op complicaties en infecties. Dat zorgt voor een aanzienlijk vlotter herstel zodat de patiënt zo nodig eerder kan starten met de nabehandeling en eerder naar huis kan.

Ervaring vereist
De laparoscopische Whipple-operatie is vanwege de complexiteit gecentreerd in een aantal ziekenhuizen in Nederland. Een dergelijke operatie, die gemiddeld zes en een half uur duurt, vereist veel ervaring van de betrokken chirurgen met open alvleesklieroperaties en met kijkoperaties. Sebastiaan Festen, chirurg Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) in het OLVG: “Vanwege de voordelen voor patiënten, doen wij in het OLVG al jaren zoveel mogelijk operaties minimaal invasief, dus als kijkoperatie. Dat maakte de stap om ook deze uiterst complexe operatie te doen mogelijk.” Het OLVG heeft een intensieve samenwerking met het AMC. Samen hebben zij de meeste expertise met de Whipple-operatie in Nederland.

Interactief congres op 11 en 12 december
Om de reeds opgedane kennis en ervaring met de laparoscopische Whipple te delen met Nederlandse en Belgische vakgenoten organiseert de afdeling Maag-,darm-, leverchirurgie van het OLVG in samenwerking met het AMC deze week een interactief congres over laparoscopische technieken in alvleesklier- en leverchirurgie.

Bron: OLVG