Patiëntgegevens sneller in het ziekenhuis dan ambulance

Array

digitaal5Het Catharina Ziekenhuis kan digitaal gegevens inzien van patiënten die per ambulance naar het ziekenhuis komen. Terwijl de spoedpatiënt nog onderweg is, kunnen artsen nu op de computer lezen wat de gezondheidssituatie van de patiënt is en tegelijkertijd de medische voorgeschiedenis zien. Daardoor kunnen zij de ernst van de situatie beter inschatten en indien nodig voorzorgsmaatregelen treffen.

Het Catharina Ziekenhuis vervult in Zuid-Nederland een bijzondere rol. Als grootste hartcentrum van Nederland worden patiënten met hartklachten uit de wijde omgeving vaak voor hun (spoed)behandeling naar het Catharina Ziekenhuis gebracht. Daarom moest het ziekenhuis niet alleen een digitale verbinding opzetten met de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Zuid-Oost, maar moest het systeem ook de ambulanceritten van AmbulanceZorg Limburg-Noord en Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord kunnen tonen.

Door een slimme toepassing kan het ziekenhuis nu alle ritten van de drie ambulance-diensten inzien. Dat gebeurt op de afdelingen waar snel handelen van levensbelang is: Spoedeisende Hulp (SEH), Eerste Hart Hulp, Hartcatheterisatiekamers en de Verloskamers.

Tot voor kort werd de patiëntinformatie per ambulance-dienst anders aangeleverd. Dat gebeurde per fax, telefoon, via een invulformulier of via de computer. Door de informatie in één systeem te bundelen is de kans op misverstanden verkleind en wordt tijdwinst geboekt, waardoor de patiënt eerder en beter behandeld kan worden.

Per jaar worden meer dan 2000 patiënten per ambulance overgebracht naar het Catharina Ziekenhuis. Van die 2000 komen meer dan 800 patiënten voor een behandeling aan hun hart naar het Catharina Hartcentrum, één van de toonaangevende hartcentra van Nederland.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen