St. Antonius sluit 2013 af met licht positief resultaat

geld-en-zorg-212Het ziekenhuis sluit 2013 af met een licht positief resultaat van 0,2 miljoen en heeft bij de jaarrekening 2013 een goedkeurende controleverklaring gekregen van de externe accountant. Op 17 december deponeerde het ziekenhuis de jaarrekening 2013 bij de Kamer van Koophandel. Het licht positieve resultaat is een meevaller voor het ziekenhuis omdat het eerder nog verwachtte uit te komen op een fors verlies.

Er zijn drie redenen die maken dat het jaar 2013 positief kon worden afgesloten. Wout Adema, lid Raad van Bestuur: “Op de eerste plaats werden de boeken over 2013 veel later gesloten en heeft het ziekenhuis hierdoor eenmalig extra omzet kunnen toerekenen aan 2013, die anders in 2014 terecht was gekomen. Ook heeft het ziekenhuis met verzekeraars en NZa inmiddels afspraken gemaakt over afwikkeling van de transitiefinanciering uit 2012 (vangnetregeling), de overgang van het DBC-systeem naar het DOT-systeem. Daarnaast bleek een aantal getroffen reserveringen voor 2013 niet geheel nodig te zijn. Deze zijn deels vrijgevallen in 2013.”

Het NZa-boetebesluit heeft het resultaat negatief beïnvloed. Echter, omdat het ziekenhuis al in de jaarrekening 2012 een reservering had getroffen, is het effect van dit boetebesluit verdeeld over 2012 en 2013.

Verwachtingen
Voor 2014 verwacht het ziekenhuis een resultaat van circa 5 miljoen euro positief. Op basis van de nu voorliggende begroting 2015 en de met verzekeraars gemaakte afspraken voor 2015 verwacht het ziekenhuis ook voor 2015 een bescheiden positief resultaat. Adema: “Dit is ook nodig, omdat banken van ons eisen dat we ons eigen vermogen laten groeien tot 20% van ons balanstotaal in 2020 (is in 2014 15,5%). Daarvoor is een jaarlijks positief resultaat nodig van ongeveer 7,5 miljoen euro.”

De conclusie is dat het ziekenhuis inmiddels op weg is naar een normaal evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Adema “Het blijft de komende jaren nog wel spannend, de marges zijn smal.”

Ons jaardocument 2013 vindt u hier …

Bron: St. Antonius Ziekenhuis