Reactie hulpverlener cruciaal bij patiënt die zichzelf beschadigt

handen positief negatiefPromotie N. Kool-Goudzwaard
Improving the Management of Self-Harm in Psychiatry

Zowel patiënten als hulpverleners zijn ontevreden over de zorg voor patiënten die zichzelf beschadigen. Nienke Kool toont aan dat patiënten regelmatig een negatieve houding van hulpverleners ervaren, waardoor zij zich afgewezen en gekleineerd voelen. Hulpverleners blijken te twijfelen over hun kennis en kunde in de zorg voor zelfbeschadigende patiënten, zij voelen zich onbekwaam en incompetent.

Het gevolg is dat er geen goede professionele relatie ontstaat tussen patiënt en hulpverlener en er geen goede zorg wordt geleverd. Kool laat zien dat een trainingsprogramma gericht op het verbeteren van de communicatie met patiënten over zelfbeschadigend gedrag tot een positievere houding van hulpverleners leidt en dat zij meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen.

Relatie tussen hulpverlener en patiënt
Kool toont aan dat de relatie tussen patiënt en hulpverlener van groot belang is. Zij onderzocht een specialistische klinische behandelcentrum en het herstelproces van ernstig zelfbeschadigend gedrag: een niet-veroordelende reactie is essentieel voor de interactie met patiënten die zichzelf beschadigen. Hierdoor kan een veilige en respectvolle werkrelatie ontstaan en dit is noodzakelijk om te kunnen praten over zelfbeschadiging en de onderliggende oorzaken.

Kool licht toe: ‘Het trainingsprogramma heeft twee belangrijke pijlers: enerzijds dat hulpverleners moeten begrijpen dat intense en ondragelijke gevoelens een grote rol spelen bij patiënten die zichzelf beschadigen en anderzijds dat hulpverleners ook hun eigen gevoelens en gedachten over zelfbeschadiging moeten begrijpen en hoe dit hun reactie op de patiënt beïnvloedt. Door het volgen van een training waarin ervaringsdeskundigen zelf vertellen wat zelfbeschadiging voor hen betekent en waar ook aandacht is voor hun eigen beleving, kan de zorg voor deze patiëntengroep verbeteren. ‘

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

Bron: VU