Promotie: patiënten met veel zelf-effectiviteit zijn beter af

handen positief negatiefPromotie mw. Ingrid M.H. Brands, MSc, titel: “The adaptation process after acquired brain injury, pieces of the puzzle”
Dit proefschrift toont dat een lage zelf-effectiviteit en in hoge mate gebruik maken van emotiegerichte coping (het uiten van negatieve emoties) in de subacute fase na doormaken van hersenletsel, voorspellend zijn voor een slechtere kwaliteit van leven op de langere termijn.

Het is dus belangrijk om in een vroeg stadium deze factoren te screenen om patiënten met een hoger risico op een slechtere uitkomst te identificeren. Verder blijkt ook dat patiënten met een hogere mate van zelf-effectiviteit succesvoller zijn in het bereiken van hun belangrijke levensdoelen en daarmee een hogere kwaliteit van leven ervaren, minder stress hebben en actievere vormen van coping hanteren.

Bron: Maastricht University