Vertrek dr. Willem Hustinx als lid Raad van Bestuur Diakonessenhuis

De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het verzoek van dr. W.N.M. Hustinx (1953) om zijn aanstelling als lid van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis vervroegd te mogen beëindigen. De heer Hustinx is vanaf 1996 aan het ziekenhuis verbonden, aanvankelijk als internist. In die hoedanigheid vervulde hij tussen 2001 en 2009 tevens de rol van opleider interne geneeskunde en was hij tussen 1998 en 2003 stafbestuurder en enige tijd stafvoorzitter. Hij trad in 2009 toe tot de Raad van Bestuur.
Diakhuis UtrechtHet ziekenhuis staat voor de uitdaging een ingrijpend (cultuur)veranderingstraject ten uitvoer te brengen. De heer Hustinx is van mening dat de organisatie gebaat is bij een nieuw leiderschap dat deze grote uitdaging onbevangen en met elan tot een succes kan maken. Het verzoek van de heer Hustinx is daarnaast door persoonlijke redenen gemotiveerd. In goed overleg met zijn collega en voorzitter van de Raad van bestuur Van Alphen en de Raad van Toezicht heeft de heer Hustinx besloten zijn taken met ingang van 6 maart aanstaande neer te leggen.

De Raad van Toezicht is de heer Hustinx zeer erkentelijk voor zijn langjarige inzet voor de patiënt en voor de kwaliteit van de patiëntenzorg.

 

Dr. M. Oosting, Voorzitter Raad van Toezicht Diakonessenhuis

 

 

Recente artikelen