Schippers: “Leden PvdA maken denkfout over vrije artsenkeuze”

0
581

Tegenstanders zeggen dat Schippers zelf een grote denkfout maakt
VVD-minister Schippers zegt dat leden van de PvdA een grote denkfout maken over de nieuwe zorgwet en inperking van de artsenkeuze. Volgens haar zijn er nu al zorgpolissen waarin de vrije artsenkeuze wordt beperkt en is er dus geen sprake van dat die vrije keuze gegarandeerd zou kunnen blijven. Drie PvdA-senatoren stemden tegen mogelijkheid van een wettelijke de beperking van de vrije artsenkeuze, de zorgwet van Schippers strandde toen in de Eerste kamer. Het wetsvoorstel sneuvelde in de Eerste Kamer omdat senatoren bezwaar hebben tegen de afschaffing van deze ‘vrije artsenkeuze’, die de positie van zorgverzekeraars te sterk zou maken. Verzekeraars zijn nu verplicht zo’n driekwart te betalen van de rekeningen van zorgverleners met wie zij geen contract hebben. Een kabinetscrisis volgde.

schippers vws 1Met het schrappen van de vrije artsenkeuze hoeven zorgverzekeraars alleen zorg te vergoeden die is verricht door zorgverleners met wie de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. Burgers zijn verplicht zich te verzekeren voor zorg. Verzekerden weten vaak niet welke zorgverlener een contract hebben en welke niet. Bovendien hebben verzekerden meestal weinig inspraak bij de verzekeraar.  Minister Schippers wil het voorstel van de regering via een AMvB alsnog door voeren, ook dat stuitte op veel weerstand in beide Kamers.

Aanstaande zaterdag heeft het PvdA partijcongres plaats. Het wordt een spannend partijcongres voor de PvdA. De inperking van de vrije artsenkeuze is het belangrijkste thema voor de PvdA-leiding. Tegen de zin van de partijtop worden dit weekend voorstellen ingediend om verdere inperking tegen te houden. Zo zal de afdeling Amsterdam-Zuid een voorstel indienen waarin staat dat de vrije artsenkeuze ‘volledig, ongeacht de aard van de polis, gegarandeerd moet blijven’, alleen dan is een ‘herziend wetsvoorstel voor de PvdA acceptabel’. Tien andere afdelingen steunen dit voorstel.

De constructie via de AMvB is in strijdt met het staatsrechtelijke beginsel van het primaat van de wetgever’, schreef Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht in Leiden, eind 2014 op de opiniepagina van De Volkskrant. De regering beroept zich op artikel 126 van de Zorgverzekeringswet. Daar staat: ‘Voor de uitvoering van deze wet kunnen bij Algemene Maatregel van Bestuur nadere regels worden opgesteld’. Een redenering die volgens Voermans niet opgaat. ‘Als de Eerste Kamer niet akkoord gaat met de beperking van de vrije artsenkeuze, dan valt er op dat punt niets “nader” te regelen.

ANP