Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen presenteert advies Zorgberoepen 2030 aan Minister van Volksgezondheid

0
668

Op vrijdag 10 april aanstaande zal de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen haar advies Zorgberoepen 2030, over de gewenste ontwikkeling van de beroepen in de zorg, presenteren aan de Minister van Volksgezondheid. De presentatie vindt plaats tijdens een middagcongres in het Beatrix Theater in Utrecht. De inschrijving voor het vrij toegankelijke congres is nu mogelijk via de congreswebsite www.zorgberoepen2030.nl.

1,2 miljoen
De werkzaamheden van de Commissie, onderdeel van Zorginstituut Nederland, strekten zich uit over enkele jaren om tot een gefundeerd advies te komen voor het gehele veld van de gezondheidszorg en de 1,2 miljoen mensen die hierin werkzaam zijn. Belangrijke fundamenten voor het advies zijn de verwachte zorgvraag in 2030 en een concept voor gezondheid dat het functioneren van mensen centraal stelt. De Commissie raadpleegde voorts verschillende experts, bijvoorbeeld op terreinen van e-health en technologie.

Innovatie
De Commissie heeft via diverse denktanks en landelijke veldraadplegingen alle betrokken groepen in staat willen stellen om mee te denken. In regionale broedplaatsen – Amsterdam/Amstelveen; Heerlen; Friesland en Rotterdam – is actief meegedacht over wat er op basis van de zorgvraag 2030 nodig is aan zorg in de regio. De contouren van de zorg in 2030 tekenen zich al af in verschillende innovatieve projecten die in deze broedplaatsen zijn gestart.

Het congres Zorgberoepen 2030 wil de aanwezigen een indruk geven van de noodzakelijke en mogelijke veranderingen in de zorg, en in het bijzonder van de zorgberoepen. Het advies van de Commissie over het opleidingscontinuüm dat daarbij past, volgt daarna.

Bron: Zorginstituut Nederland Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen