HBO-Verpleegkunde vernieuwd

Vandaag, op 28 januari presenteren de 17 hogescholen met een verpleegkunde opleiding gezamenlijk het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing. De zorg is sterk aan het veranderen en het huidige profiel uit 2001 is verouderd. De focus op ziekte en zorg is steeds meer verlegd naar een focus op het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. Verpleegkundigen spelen daarin een grote rol. Ongeveer 30 procent van alle verpleegkundigen zijn op hbo-niveau opgeleid. Ieder jaar starten ruim 3.000 studenten met deze opleiding. Het nieuwe profiel sluit naadloos aan op het in 2012 door de beroepsorganisatie V&VN gepresenteerde beroepsprofiel Verpleegkundige. Alle bachelor opleidingen verpleegkunde starten nu met de vernieuwing van hun curricula. Per regio gaan zij met de zorgaanbieders het keuze-onderwijs en stages vormgeven. Vanaf september 2016 zullen de eerste studenten volgens nieuwe curricula worden opgeleid.

praktijkverpleegkundigeWaarom is deze vernieuwing nodig?

De verpleegkundige zorg verandert omdat:

 • veel zorg verschuift van intramuraal naar thuis;
 • wijkverpleegkundigen weer hun intrede hebben gedaan;
 • meer patiënten meerdere aandoeningen hebben en de zorg daardoor steeds complexer  wordt;
 • er veel technologische ontwikkelingen zijn zoals E-health en domotica;
 • patiënten en mantelzorgers mondiger zijn en beter geïnformeerd willen worden;
 • interprofessioneel samenwerken steeds meer nodig is omdat het accent in de zorg op het bevorderen van gezond leven en participatie ligt.

 

Wat zijn de grootste veranderingen?

 • Het nieuwe opleidingsprofiel legt een groot accent op generalistische beroepsuitoefening. Dat wil zeggen dat de nieuwe hbo-verpleegkundige in alle sectoren van de zorg aan de slag kan.
 • Het keuzeonderwijs wordt beperkt tot 30 EC. De student, werkveld en hogeschool kunnen dit invullen met het oog op het toekomstig werkveld zoals wijkverpleging, acute zorg of geestelijke gezondheidszorg.
 • De huidige aanduiding niveau 5 vervalt. De hbo-verpleegkundige met een Bachelor of Nursing zal niveau 6 zijn.
 • Het onderzoekend vermogen van de verpleegkundige wordt versterkt zodat zij nieuwsgierig, kritisch en reflectief kijkt naar vernieuwing en verbeteringen voor de patiënt of diens omgeving.
 • Opleidingen zullen structureel samenwerken met regionale zorgorganisaties en hun onderwijs aanbod afstemmen op de regionale context.
 • Het nieuwe opleidingsprofiel is versie 4.0 genoemd. Het is een dynamisch profiel dat snel aangepast kan worden als de zorg dat vraagt. Naar analogie van de informatica kan dan ook de naam aangepast worden.

 

De presentatie van het profiel is tijdens het congres Bachelor Nursing 2020 in Nieuwegein. De belangstelling uit de wereld van het onderwijs en zorg is groot. Bijna 1.000 docenten, opleidingsmanagers en andere functionarissen hebben zich aangemeld. Minister Schippers spreekt het congres toe met een videoboodschap.

Bron: Project Bachelor of Nursing 2020

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen