HBO-Verpleegkunde vernieuwd

0
647

Vandaag, op 28 januari presenteren de 17 hogescholen met een verpleegkunde opleiding gezamenlijk het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing. De zorg is sterk aan het veranderen en het huidige profiel uit 2001 is verouderd. De focus op ziekte en zorg is steeds meer verlegd naar een focus op het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. Verpleegkundigen spelen daarin een grote rol. Ongeveer 30 procent van alle verpleegkundigen zijn op hbo-niveau opgeleid. Ieder jaar starten ruim 3.000 studenten met deze opleiding. Het nieuwe profiel sluit naadloos aan op het in 2012 door de beroepsorganisatie V&VN gepresenteerde beroepsprofiel Verpleegkundige. Alle bachelor opleidingen verpleegkunde starten nu met de vernieuwing van hun curricula. Per regio gaan zij met de zorgaanbieders het keuze-onderwijs en stages vormgeven. Vanaf september 2016 zullen de eerste studenten volgens nieuwe curricula worden opgeleid.

praktijkverpleegkundigeWaarom is deze vernieuwing nodig?

De verpleegkundige zorg verandert omdat:

 • veel zorg verschuift van intramuraal naar thuis;
 • wijkverpleegkundigen weer hun intrede hebben gedaan;
 • meer patiënten meerdere aandoeningen hebben en de zorg daardoor steeds complexer  wordt;
 • er veel technologische ontwikkelingen zijn zoals E-health en domotica;
 • patiënten en mantelzorgers mondiger zijn en beter geïnformeerd willen worden;
 • interprofessioneel samenwerken steeds meer nodig is omdat het accent in de zorg op het bevorderen van gezond leven en participatie ligt.

 

Wat zijn de grootste veranderingen?

 • Het nieuwe opleidingsprofiel legt een groot accent op generalistische beroepsuitoefening. Dat wil zeggen dat de nieuwe hbo-verpleegkundige in alle sectoren van de zorg aan de slag kan.
 • Het keuzeonderwijs wordt beperkt tot 30 EC. De student, werkveld en hogeschool kunnen dit invullen met het oog op het toekomstig werkveld zoals wijkverpleging, acute zorg of geestelijke gezondheidszorg.
 • De huidige aanduiding niveau 5 vervalt. De hbo-verpleegkundige met een Bachelor of Nursing zal niveau 6 zijn.
 • Het onderzoekend vermogen van de verpleegkundige wordt versterkt zodat zij nieuwsgierig, kritisch en reflectief kijkt naar vernieuwing en verbeteringen voor de patiënt of diens omgeving.
 • Opleidingen zullen structureel samenwerken met regionale zorgorganisaties en hun onderwijs aanbod afstemmen op de regionale context.
 • Het nieuwe opleidingsprofiel is versie 4.0 genoemd. Het is een dynamisch profiel dat snel aangepast kan worden als de zorg dat vraagt. Naar analogie van de informatica kan dan ook de naam aangepast worden.

 

De presentatie van het profiel is tijdens het congres Bachelor Nursing 2020 in Nieuwegein. De belangstelling uit de wereld van het onderwijs en zorg is groot. Bijna 1.000 docenten, opleidingsmanagers en andere functionarissen hebben zich aangemeld. Minister Schippers spreekt het congres toe met een videoboodschap.

Bron: Project Bachelor of Nursing 2020