Injecties helpen pijnklachten hernia verlichten en zijn kosteneffectief

0
1118

Injecties met onstekingsremmende corticosteorïden helpen de pijnklachten van een hernia te verlichten, en zorgen ervoor dat patiënten in het jaar na deze behandeling minder hernia-gerelateerde medische kosten maken. Het verschil tussen een behandeling met en zonder injecties is echter dusdanig klein dat het de vraag is of de injecties altijd aangeboden moeten worden. Dat concludeert huisarts Antje Spijker-Huiges in haar promotieonderzoek. Haar onderzoek helpt patiënten, behandelaars en verzekeraars om een zo gefundeerd mogelijke keuze voor de juiste behandeling te maken.hernia epiduraal

Lumbosacraal radiculair syndroom (in de volksmond: hernia) is een pijnlijke aandoening waarvoor tot nu toe weinig bewezen effectieve pijnbestrijding bestaat. De pijn wordt veroorzaakt door een ontstekingsproces rondom de zenuwwortel in de rug. Een hernia gaat meestal vanzelf over, maar vaak hebben patiënten te veel pijn om het natuurlijke beloop ‘uit te zitten’. Spijker-Huiges onderzocht daarom of injecties ter plaatse met corticosteroïden, krachtige ontstekingsremmers, de pijnklachten helpen verlichten. Deze behandeling wordt al vrij veel toegepast in Nederland, maar er was nog geen doelmatigheidsonderzoek naar verricht.

De injecties blijken dus een positief effect te hebben op de pijn. Maar hoewel het verschil tussen een groep patiënten die injecties kreeg en een controlegroep gedurende een jaar constant en significant was, was het kleiner dan de vooraf gestelde grenswaarde voor klinische relevantie – de mate waarin een patiënt werkelijk baat heeft bij een verbetering van de klachten. De promovenda betwijfelt daarom of het goed is om patiënten deze nieuwe behandeling standaard aan te bieden in de huisartsenpraktijk. Wel denkt ze dat de opbrengsten van de behandeling op financieel gebied (minder kosten door minder productieverlies in het jaar na de ingreep) opwegen tegen de kosten van de interventie.

Antje Spijker-Huiges studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen en in het kader van Onderzoeksinstituut SHARE. Het onderzoek werd gefinancierd door het UMCG. Spijker-Huiges verrichtte haar promotieonderzoek naast haar opleiding tot huisarts.

Radiculopathy and radiating low back pain in general practice

Promotie: Mw. A. (Antje) Spijker-Huiges
Wanneer: 04 februari 2015
Aanvang: 16:15
Promotors: prof. dr. K. (Klaas) van der Meer, prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Medische Wetenschappen / UMCG

Bron: RuG