Preventie, diagnose en behandeling delier in ziekenhuizen

0
3170

De Saxenburgh Groep heeft medewerking verleend aan een internationaal wetenschappelijke publicatie over delier. De publicatie is een verslag van het onderzoek met betrekking tot preventie, diagnose en behandeling van delier. Medewerkster Dianne Ooms – van Harten is co-auteur van het artikel en heeft inzichten uit haar onderzoek verkregen vanuit het Röpcke Zweers Ziekenhuis, , Isala Zwolle en het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift: International Journal of Clinical Medicine.

delier1Dianne Ooms- van Harten heeft in 2010 door middel van haar onderzoek inzichten verkregen in de huidige mening en opvattingen van verpleegkundigen in ziekenhuizen over de preventie, diagnose en behandeling van delier. Het onderzoek is gericht op delier bij oudere patiënten in het ziekenhuis en specifiek bij oudere patiënten die een operatie aan het hart ondergaan. Twee derde van de ondervraagde verpleegkundigen denkt dat delier bij patiënten is te voorkomen. Aan het artikel, geschreven naar aanleiding van het onderzoek, heeft onder andere Chief Nursing Officer (CNO) Marieke Schuurmans meegewerkt. Schuurmans is adviseur van minister Schippers met betrekking tot verpleegkundige zorg.

Sinds 2010 is er meer aandacht voor delier, door de landelijke presentatie-indicator delier van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en door het landelijke VMSZorg thema ‘Kwetsbare Ouderen’. Ouderen die worden opgenomen in het Röpcke Zweers Ziekenhuis worden nu allemaal routinematig gescreend op het risico op delier met behulp van de digitale verpleegkundige anamnese. Vroegtijdige herkenning van een delier kan negatieve uitkomsten van een ziekenhuisopname verminderen. In het ziekenhuis is een geriater werkzaam om goede medisch specialistische zorg te kunnen bieden aan kwetsbare ouderen en er wordt een verpleegkundig specialist opgeleid die zich richt op deze patiëntencategorie. Er zijn sindsdien werkafspraken gemaakt tussen de huisartsen regio Coevorden-Hardenberg en medisch specialisten van het Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg.

Delier is een veel voorkomende postoperatieve complicatie bij (oudere) patiënten die zijn geopereerd en kan drastische consequenties hebben voor de patiënt. Patiënten noemen gevoelens te hebben doorgemaakt als diepe eenzaamheid, hulpeloosheid en grote angst door het optreden van illusies en hallucinaties, anderen ervaren geheugenverlies of desoriëntatie. Preventieve interventies, diagnose en behandeling van delier vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Delier wordt geassocieerd met een groter aantal complicaties tijdens de ziekenhuisopname en met verhoogde ziekenhuissterfte met een langere ziekenhuisopname en met een verhoogde kans op plaatsing in een zorginstelling. Delier heeft dus in de praktijk grote consequenties voor de (oudere) patiënt.

Het Röpcke Zweers Ziekenhuis is onderdeel van de Saxenburgh Groep

Titel artikel: Nurses Opinions Regarding Delirium Care in the Older General Hospital Population and in Older Cardiac Surgery Patients Specifically: A Multicentre Survey among Dutch Nurses.
Digitaal te raadplegen via http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=52530

Bron: Saxenburgh Groep