Slim milieuscherm op gevel Jeroen Bosch Ziekenhuis

20150203 B.Pauli en P. Langenbach - onthulling milieuscherm

Gedeputeerde B. Pauli (links) van de Provincie Noord Brabant en Peter Langenbach (rechts) van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Stroom opwekken, lucht zuiveren en informatie geven. Deze 3 functies zijn gecombineerd in het slimme milieuscherm wat hangt aan de gevel van het Jeroen Bosch. Ziekenhuis. In dit scherm zijn zonnepanelen, fijnstoffilters en reclamepanelen geïntegreerd. Het scherm heeft ook gezorgd voor extra werkgelegenheid in de Noord Brabant want het is vrijwel helemaal opgebouwd uit onderdelen die zijn gemaakt in Noord Brabant. Het milieuscherm is op 3 februari onthuld door gedeputeerde B. Pauli van de Provincie Noord Brabant en Peter Langenbach van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Peter Langenbach is blij met het scherm . “Prachtig dat wij zoveel mooie functies kunnen combineren in één apparaat. Dit weerspiegelt heel goed de brede maatschappelijke rol die wij als ziekenhuis vervullen. Het scherm past in het streven van het JBZ om op een innovatieve manier een maatschappelijke bijdrage te leveren en te werken aan het verbeteren van het milieu. Ik vind het inspirerend dat slimme techniek ook nog kan bijdragen aan een betere bedrijfsvoering. Ons scherm levert meer stroom op dan het kost.”.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kon het scherm in gebruik nemen dankzij steun van het regionale bedrijfsleven. De kosten zijn betaald door de zakelijke partners van het Jeroen Bosch Ziekenhuis die zijn verenigd in de Stichting Health to Business.

Het slimme milieuscherm is ontwikkeld door het bedrijf Cablean uit Sliedrecht. Zij zijn landelijk specialist in het duurzaam benutten van uiteenlopende oppervlaktes. Zij zien een grote toekomst voor dit soort schermen die een duurzame bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving en een duurzame economie.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio ‘s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar een breed palet van voortreffelijke zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. Samenwerken met zorgpartners in de regio en in de zorgketen staat bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis bovenaan. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.

Recente artikelen