Hulp partner kankerpatiënten ontbreekt te vaak

hulp helpenCursus ‘Houvast, voor elkaar’ kan uitkomst bieden; UT zoekt nog laatste deelnemers
Twintig tot dertig procent van de partners van kankerpatiënten kampt met klachten als slaapproblemen, depressie, vermoeidheid, sociaal isolement en angst. Veelal negeren ze deze klachten vanuit de gedachte dat hun problemen in het niet vallen bij die van hun partner. Maar dit is voor beiden niet bevorderlijk. De online cursus ‘Houvast, voor elkaar’ – specifiek ontwikkeld voor partners van patiënten met kanker – kan uitkomst bieden. Nadine Köhle, die bij onderzoeksinstituut IGS van de Universiteit Twente onderzoek doet naar de effectiviteit van de cursus, zoekt deelnemers die gratis de cursus mogen volgen.

“Partners van patiënten met kanker cijferen zichzelf vaak helemaal weg”, vertelt Köhle. “Ze willen alles doen voor hun partner, maar ze staan niet stil bij zichzelf.” Dat terwijl ze zelf ook door een zeer zware periode gaan. Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat twintig tot dertig procent van de partners kampt met psychologische problemen en dat dit percentage aanzienlijk hoger ligt als de patiënt ongeneeslijk ziek is. Partners van kankerpatiënten kampen vaak met serieuze problemen op meerdere vlakken: emotioneel, sociaal en fysiek. Denk hierbij aan gevoelens van angst, somberheid, vermoeidheid, relatieproblemen en eenzaamheid.

Cursus ‘Houvast, voor elkaar’
Omdat voor veel partners van kankerpatiënten de stap naar professionele hulp te groot is, heeft de Universiteit Twente, in samenwerking met het VU Medisch Centrum de online cursus ‘Houvast, voor elkaar‘ ontwikkeld. De cursus, die ontwikkeld is samen met partners van kankerpatiënten, biedt de partners informatie en steun en richt zich op het verminderen van stress en van psychische en fysieke klachten.

De cursus bestaat uit zes basislessen waarin steeds één onderwerp centraal staat zoals het herkennen en omgaan met emoties. De lessen bevatten informatie, tips en oefeningen om bijvoorbeeld veerkracht te bevorderen, meer ‘in het nu’ te leven en stil te staan bij dingen die echt belangrijk zijn. Daarnaast zijn er mogelijkheden om in contact te komen met lotgenoten.

Deelnemers gezocht
Nadine Köhle doet onderzoek naar de effectiviteit van de cursus. De eerste resultaten over de tevredenheid van de cursus zijn positief. Ruim negentig procent van de deelnemers geeft aan dat ze (tamelijk of zeer) tevreden zijn met de cursus, blijkt uit een eerste inventarisatie. Een van de deelnemers schreef bijvoorbeeld dat de lessen een fijne hulp waren in moeilijke tijden. “Het iedere week een tijdje met mezelf bezig zijn heeft mij goed gedaan. Het is goed om de gedachten, gevoelens en emoties op een rijtje te zetten en er ook bij stil te staan.”

Köhle is voor haar onderzoek nu op zoek naar nieuwe deelnemers voor de cursus. Partners van kankerpatiënten kunnen zich tot uiterlijk eind maart aanmelden en kunnen de online cursus gratis volgen. De onderzoekers hopen op termijn dat zorgverzekeraars de cursus zullen vergoeden, zodat deze beschikbaar komt voor alle partners van kankerpatiënten die daar behoefte aan hebben. Meer informatie en inschrijven is mogelijk via de website www.houvastvoorelkaar.nl

Universiteit Twente