Artsen in gesprek met Tweede Kamer over aanpak kindermishandeling

0
1108

Kindermishandeling-300x200De aanpak van kindermishandeling staat hoog op de politieke agenda. Het zorgveld vindt de aandacht voor deze complexe problematiek belangrijk en wil de aanpak samen met de politiek verder verbeteren. Een brede delegatie van artsen, die in hun dagelijkse praktijk met kindermishandeling worden geconfronteerd, gaat daarom op dinsdag 10 februari in gesprek  met de Tweede Kamer.

Tijdens het gesprek met de Tweede Kamerleden gaat de delegatie, bestaande uit een kinderarts, vertrouwensarts, huisarts, jeugdarts, spoedeisende-hulparts en een forensisch arts, in op haar visie op de aanpak van kindermishandeling en de bijdragen die zij zelf kunnen leveren aan het signaleren en aanpakken hiervan. Ook wordt een aantal verbeterpunten voor de huidige aanpak gepresenteerd. Voorafgaand aan het gesprek heeft de delegatie enkele hoofdpunten uit haar visie aan de Tweede Kamerleden gestuurd:

  • Voor artsen behoort de KNMG-meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld tot hun professionele standaard. Vanuit de zorgplicht voor het kind hebben artsen de taak kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. Deskundigheid en passende juridische instrumenten, zoals deze meldcode, vormen hierbij de basisbenodigdheden om dit te kunnen.
  • Als hulpverlener van een kind en/of gezin zijn artsen bij uitstek in de positie om hulp te organiseren dichtbij en rond het kind en gezin. In veel gevallen zal het inzetten van hulpverlening, waar kind en ouder vertrouwen in hebben, de beste weg zijn om kindermishandeling te voorkomen of te stoppen. De arts kan het gezin langdurig monitoren en kijken welke verbetering de ingezette hulp oplevert voor het kind.
  • Het melden van kindermishandeling bij Veilig Thuis (het voormalige Algemeen Meldpunt Kindermishandeling), kan en moet volgens de artsen beperkt blijven tot die situaties waarin de arts een reële kans op schade niet met vrijwillige hulpverlening kan afwenden.
  • Voor het goed organiseren van hulp is het laagdrempelig consulteren van andere hulpverleners en de vertrouwensarts van Veilig Thuis in lokale en regionale samenwerkingsverbanden noodzakelijk.

Op 11 februari vindt van 12:00 tot 15:00 een Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie VWS plaats over Kindermishandeling en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.

Bron: KNMG