Actie Schippers voor betere informatie op vergelijkingssites

0
279

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vraagt al langere tijd aandacht voor juiste, volledige, eenduidige, niet-misleidende en voor de consument duidelijke informatie op vergelijkingssites. Deze zijn immers van groot belang voor mensen bij het bepalen van hun keuze voor een zorgverzekering. Schippers gaat de NZa vragen om regels op te stellen zodat zorgverzekeraars de informatie op vergelijkingssites beter controleren. Hierbij valt te denken aan informatie over het eigen risico en mogelijkheden tot overstappen. Daarnaast is de minister met de AFM in gesprek over aanscherping van de regels waar vergelijkingssites zich aan moeten houden bij het maken van de vergelijking.

zorgverzekeringenSchippers schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op onderzoeken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markt (AFM). Uit deze onderzoeken blijkt dat informatie op vergelijkingssites over het algemeen goed en juist is, maar dat er toch verbeteringen mogelijk zijn.

Documenten en publicaties